artikel

Wat is de Formule van Camp?

Home

Wat is de Formule van Camp?

De formule van Camp is een klassieke, wiskundige berekening van de optimale bestelhoeveelheid. Maar kun je er in de praktijk ook iets mee? En wat zijn de randvoorwaarden?

De Formule van Camp is ontwikkeld in het begin van de twintigste eeuw. De formule wordt ook wel de Economic Order Quantity (EOQ)-formule genoemd

De elementen in de Formule van Camp zijn:

Q = seriegrootte (Quantity)

D = de jaarvraag van het product (Demand)

F = bestel-/omstelkosten (Fixed Costst)

h = kosten van voorraadhouden als percentage van de prijs

P = prijs van het product (Price)

Hoe vaker je een product bestelt hoe hoger de bestelkosten zullen zijn. Echter als je vaker bestelt hoef je ook minder voorraad aan te houden, en heb je dus lagere voorraadkosten. De Formule van Camp berekent dus de optimale verhouding tussen de bestelkosten en de voorraadkosten.

In welke situaties is de Formule van Camp toepasbaar?

De formule is bedoeld voor gebruik op één punt in de keten om te bepalen hoeveel er moet worden ingekocht, dan wel geproduceerd. In het laatste geval moeten in plaats van de bestelkosten de omstelkosten in de productie worden meegenomen. Het houdt dus geen rekening met kosten binnen andere schakels in de logistieke keten. Verder gaat de formule van nogal wat aannames uit:

  • de toekomstige vraag naar een product is vooraf bekend en constant in de tijd
  • de levertijden zijn constant en bekend
  • de bestelkosten per bestelling zijn constant en bekend
  • de kosten van voorraadhouden zijn constant en bekend
  • leveringen moeten ineens worden afgeleverd

Naarmate deze aannames minder gelden in een bepaalde de situatie, wordt ook de toepasbaarheid van Formule van Camp minder groot. Bovendien zijn er nog andere aspecten die de Formule van Camp onderuit halen:

  • wat als een toeleverancier een minimale bestelhoeveelheid hanteert?
  • wat als een toeleverancier alleen in bepaalde verpakkingshoeveelheden levert?

Wat zijn eigenlijk de kosten van voorraad?

De Formule van Camp gaat uit van bepaalde kosten voor het op voorraad houden van producten. In het logistieke vakgebied wordt hiervoor vaak een percentage van 25 procent per jaar van de aanschafkosten of standaardkostprijs, maar dat is maar een vuistregel. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor dit percentage, en dus is het maar de vraag of het klopt en of je er een berekening als de Formule van Camp op kunt baseren.

Wat is de waarde van de Formule van Camp?

Conclusie: de Formule van Camp is een mooie, klassieke regel die zeer belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied voorraadbeheer. In de praktijk lijkt hij niet toepasbaar als de aannames niet overeenkomen met de werkelijkheid.


Lees ook: De Formule van Camp praktisch toegepast (expertartikel).

Bronnen: Werken met Logistiek (Visser en Van Goor)

Lees hier nog meer over de Formule van Camp op Logistiek.nl.

Reageer op dit artikel