artikel

TNT gaat ondanks massa-ontslag krachtig verder

Home

TNT gaat ondanks massa-ontslag krachtig verder
TNT gaat ondanks massa-ontslag krachtig verder

Voor de 1.100 banen die in Nederland bij de zes postsorteercentra van TNT verloren gaan, is het bitter. Maar TNT – het vroegere TPG Post – gaat met duidelijke kracht verder om een van de best renderende logistieke concerns in de wereld te worden. Doe het aandeel maar niet weg.

Het concern bestaat vanaf 2006 uit twee divisies: mail en express en wil in beide divisies toonaangevende marktleider zijn. TNT verkoopt de derde divisie logistiek, omdat het concern er ondanks vergaande automatisering niet in slaagt deze activiteiten op rendement te krijgen.

De logistieke divisie behaalde in 2005 een omzet van € 3,6 miljard waarop € 111 miljoen verlies werd geleden bij de verkoop van de Franse activiteiten. Deze divisie heeft 594 magazijnen met 8.107 vierkante meter oppervlak in 28 landen. De kern van deze business is om met de modernste supply chain technologie goederen zo snel, zichtbaar en goed mogelijk van leverancier naar klant te krijgen.

In de divisies express en mail heeft TNT eigen transportnetwerken, in de divisie logistiek niet.

 

Automotive

De meeste omzet van de divisie logistiek zit in de automotive industrie die in zwaar weer verkeert zoals blijkt uit de massieve problemen bij General Motors en Nedcar in Limburg. Ook zit de groei van de wereldhandel vooral in Azië, terwijl het logistieke netwerk van TNT in het nog zwakke Europa het sterkst is. Daarom kende deze divisie in 2005 geen organische omzetgroei. Tenslotte blijkt de supply chain automatisering met ondermeer systemen van Microsoft, Cognos en het kleine Datajungle Software (Matrix) niet zoveel extra productiviteit te kunnen scheppen dat neerwaartse trends overwonnen kunnen worden.

TNT maakt dus duidelijke keuzen. Daarbij is de postdivisie met een operationele marge van 19  procent het meest winstgevend. Express haalt bijna 10 procent , maar de te verkopen logistieke divisie drukte de nettowinstmarge van het concern in 2005 omlaag naar 6,6 procent. Dat is voor TNT niet genoeg, al is het stukken beter dan Deutsche Post World Net.

 

 

Aan de AME indicatoren is te zien dat het management van TNT er sinds 2002 voor gaat om de financiële kracht te versterken (Rating) , meer economische toegevoegde waarde te leveren (Waardelijn) en de informatieproductiviteit te versterken. Dan verbetert het rendement voor aandeelhouders. In 2005 is het concern er nog niet helemaal, maar de trend is gezet, ook al moeten 1.100 postmedewerkers daardoor hun baan inleveren. Nu is de kunst nog deze 1.100 banen elders productief te scheppen. Want ontslag is ouderwets en gemakkelijk handelen.

Reageer op dit artikel