artikel

Zijn voorraden een noodzakelijk kwaad?

Home

In principe zit niemand te wachten op voorraden in het distributietraject. Eindproducten zouden zonder verdere vertraging in één keer door moeten naar de eindgebruiker. Dat ideale plaatje is technisch en kostentechnisch voor de meeste productgroepen onhaalbaar. In dat opzicht zijn voorraden een noodzakelijk kwaad.

Functies van voorraad

Maar voorraden en vooral voorraadbeheersing maken het ook mogelijk om als bedrijf beter te zijn dan concurrenten. Bovendien zijn er bedrijven (handel, logistiek) die hun boterham verdienen met het beheer van voorraden voor anderen.

 

De belangrijkste functie van voorraden is tussentijdse buffer. Niemand weet nog precies wat de afname zal zijn. In het dc van een retailer staan artikelen te wachten op de definitieve bestellingen van de filiaalhouders. Vaak moeten artikelen in tussentijdse opslag om ze naderhand te kunnen groeperen tot één zending. Denk aan kleding voor diverse winkels overal in het land. Soms is overslag van het ene transportmiddel op het andere nodig. Ook dat gaat meestal niet zonder een voorraadvorming. Tot slot zijn er veel handelsbedrijven – en er komen er steeds meer – die grootschalig inkopen in het Verre Oosten, om in Europa uit voorraad te kunnen leveren.

 

Formule van Camp

Voorraad houden is duur (kapitaalbeslag, opslagruimte, handling, etc.). Dus is het zaak om de voorraad zo laag mogelijk te houden. Daar zijn slimme formules voor bedacht. De belangrijkste is de Formule van Camp, die zegt het volgende:

 

Kb = D x Cb / Q

 

Kb: bestelkosten

D: afname, demand

Cb: kosten per bestellling

Q: bestelhoeveelheid

 

Hierin is de relatie vastgelegd tussen bestelgrootte en kosten, tussen bestelgrootte en voorraadkosten en tussen bestelgrootte/bestelkosten en voorraadkosten. De formule gaat uit van een aantal vooronderstellingen, zoals een constante afname per tijdeenheid, vaste levertijden, geen nee-verkopen en een aantal constante waarden.

 

Maar – zo waarschuwen prof. Ad van Goor en Hessel Visser in hun leerboek Werken met logistiek – de Formule van Camp kan niet zomaar klakkeloos worden toegepast. De genoemde vooronderstellingen gaan niet altijd op. Verder is een product vaak onderdeel in een keten en zijn er relaties met andere producten of met een leverancier. Soms kan voorraad in waarde stijgen, maar vaker daalt de waarde enorm na verloop van tijd. Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan de toepassing van deze formule. Niettemin is deze formule wel vaak de basis voor een goede calculatie op het gebied van voorraden.

 

Opslingereffect

Vaak is er in de literatuur betoogt dat de voorraadniveaus door een logistieke keten heen veel te hoog zijn. Een belangrijk element daarin vormt het zogenaamde opslingereffect. De verschillende schakels in de keten hebben onvoldoende zicht op de veiligheidsvoorraden van elkaar en nemen stuk voor stuk allemaal meer artikelen af dan strikt noodzakelijk.

 

Een eenvoudige oplossing hiervoor is niet te geven. DRP (Distribution Requirements Planning) is een methodiek om de behoefte aan herbevoorrading over diverse distributiepunten in kaart te kunnen brengen. Maar het is niet gemakkelijk om deze methodiek onder de knie te krijgen. Dat geldt voor toepassing binnen hetzelfde bedrijf met productie en distributievestigingen, maar zeker voor toepassing over meerdere schakels in de keten. Lukt het wel, dan zit hierin de mogelijkheid tot optimale voorraadbeheersing.

 

Lees verder:

Reageer op dit artikel