nieuws

Emissievrij in de stad moet in Europese Green Deal

Distributie 1584

Een zestal Nederlandse logistiek dienstverleners en verladers roepen op om emissievrij vrachtverkeer in de stad op te nemen in de door Frans Timmermans aangekondigde Europese Green Deal.

Emissievrij in de stad moet in Europese Green Deal

De zes bedrijven doen deze oproep, samen met andere Europese bedrijven, een Nederlandse en Europese brancheorganisatie én Natuur & Milieu.

Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans kondigde eerder aan binnen de eerste honderd dagen van zijn termijn te komen met een Europese ‘Green Deal’. Het doel van deze deal is dat de Europese uitstoot van broeikasgassen als CO2 in 2030 ruim gehalveerd is.

Aandacht voor emissievrij vrachtvervoer

De bedrijven Van der Wal, VOS Logistics, Breytner, Unilever, De Rooy en FastNed vragen Timmermans vandaag in een brief extra aandacht voor de inzet om emissievrij vrachtvervoer in steden waar te maken. “In navolging op de elektrische auto, is nu het moment om vrachtwagens te verduurzamen. Deze oproep laat zien dat het bedrijfsleven de urgentie ziet en bereid is stappen te zetten, maar daarbij wel steun nodig heeft van de nationale en Europese overheid”, aldus Natuur & Milieu-directeur Marjolein Demmers. De nadruk in de brief ligt op het beschikbaar maken en produceren van meer nul emissie-vrachtvoertuigen (batterijelektrisch of waterstof) en de investering in de aanleg van de benodigde laadinfrastructuur.

Potentie met juiste ondersteuning

De bedrijven geloven in de potentie van emissievrij vrachttransport in steden om de CO2-uitstoot te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de leefbaarheid in steden te vergroten. De beschikbaarheid van schone vrachtvoertuigen is van groot belang om de afspraak in het klimaatakkoord voor de introductie van de zero emissie-zones voor stadslogistiek in dertig tot veertig steden in Nederland in 2025 te kunnen halen. De partijen vragen om de juiste ondersteuning om de komende jaren concrete stappen te kunnen zetten. Frank Verhoeven, ceo bij Vos Logistics: “Net als veel andere transportondernemingen ambiëren wij emissievrij transport. Technisch is het haalbaar, maar we zijn afhankelijk van het aanbod van goede en betaalbare elektrische voertuigen. Door regelgeving en financiële prikkels kunnen overheden het tempo van deze transitie in belangrijke mate bepalen.”

Laadinfrastructuur tijdig op orde

De Nederlandse regering gaat in 2020 de transitie naar nul emissie-vrachtvervoer stimuleren. Bedrijven kunnen een aanschafsubsidie aanvragen die ten minste 40 procent van de extra kosten ten opzichte een fossiel voertuig zal vergoeden. Op dit moment rijden er volgens het CBS 135 emissievrije vrachtwagens en ruim 3.000 elektrische bestelbussen in Nederland. Dat is minder dan 1 procent van alle bedrijfswagens. Dit komt onder meer omdat de vrachtwagens nog niet breed beschikbaar zijn. Een groter aanbod van voertuigen is dus cruciaal. Elisabeth Post, voorzitter van TLN: “In lijn met het Klimaatakkoord zet TLN zich in voor de overstap naar zero emissie-bevoorrading van de grotere steden. De elektrische vrachtauto’s om dat te kunnen doen moeten er dan natuurlijk wel komen. En voor redelijke prijzen. Daarom is het van belang dat Brussel scherpe normen stelt waardoor er veel meer elektrische vrachtauto’s geproduceerd zullen worden. Tegelijkertijd moeten we in Nederland snel aan de slag om de laadinfrastructuur tijdig op orde te hebben. Zonder dikke kabels in de grond kunnen er geen e-trucks rijden in de binnenstad.”

Lees ook: De stad gaat op slot; elektrisch is de toekomst?

 

 

Reageer op dit artikel