nieuws

Protest bouw en transport: stikstof kwestie raakt alle sectoren

Distributie 3373

De stikstofmaatregelen hebben gevolgen voor vrijwel alle bedrijfssectoren maar biedt daarnaast ook kansen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van ABN AMRO. Vooralsnog zien de bouw en transport sector het stikstofprobleem vooral als een donkere wolk boven zich hangen. Faillissementen en omzetdalingen dreigen. Vandaar dat de bouw en transportsector vandaag samen optrekken in de actie op het Malieveld.

Protest bouw en transport: stikstof kwestie raakt alle sectoren

De bouw, vastgoedinvesteerders, de agrarische sector, toeleveranciers aan industrie, de transport. Het zijn allemaal sectoren die direct worden getroffen door de stikstofuitspraak. ABN AMRO bracht  de gevolgen van het stikstofbesluit per sector in kaart op basis van de huidige omstandigheden in het rapport ‘Stikstof waait breed uit over sectoren’. Er is een groot risico op faillissementen en omzetdaling. Voor de bouw- en de vastgoedsector is het risico daarop veruit het grootst omdat veel projecten niet doorgaan, omdat geen of nauwelijks vergunningen worden afgegeven. In de agrarische sector zullen de maatregelen tot gevolg hebben dat de omvang van de veestapel in Nederland afneemt. Dit heeft effect op de agrarische sector, maar ook op toeleveranciers en afnemers van de veehouderijen. Dat raakt ook het transport.

Stilval bouw heeft effect op alle sectoren

Het stilvallen van bouwprojecten kan op zijn beurt leiden tot faillissementen onder toeleveranciers in de industriële sector. Ook wanneer bouwbedrijven hun investeringen uit gaan stellen, zal dit negatief uitpakken voor de industrie. Dit kan onder meer leiden tot lagere omzetten voor producenten en groothandelaren van machines, gereedschap, zwaar materieel en transportmiddelen. Uitstel van infrastructurele projecten heeft daarnaast gevolgen voor leveranciers van sensoren, onderdelen voor bruggen, sluizen en sporen.

Afgifte bouwvergunningen dc’s loopt gevaar

Ook veel logistieke bedrijven zijn (deels) afhankelijk van de bouwsector. Zo is de bouw goed voor naar schatting 40 procent van het vrachtvolume in de binnenvaart. Uitstel of afstel van bouwprojecten kan dus druk zetten op volumes en tarieven in de binnenvaart. Niet alleen het wegvallen van bouwactiviteiten heeft impact op logistieke bedrijven, ook loopt de afgifte van bouwvergunningen voor distributiecentra gevaar.

Hoe zit het met PFAS?

Naast stikstof wordt er ook gesproken over de aanwezigheid van PFAS in de grond. Ook dit raakt naast de bouw ook de transportsector. Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven snel nieuwe, werkbare kaders rond PFAS te willen. Ze wil dat het RIVM zo snel mogelijk bepaalt wat een veilige norm is voor het gebruik van grond met PFAS. Uiterlijk 1 december wil ze meer duidelijkheid hierover hebben. Branchevereniging TLN juicht dit toe maar het weerhoudt de branchevereniging niet om vandaag samen met de bouwsector mee te doen met de actie op het Malieveld in Den Haag.  ‘Deze stap van de staatssecretaris is heel mooi, maar de druk moet erop blijven. Er moet eerst echt een oplossing zíjn, voordat wij zijn gerustgesteld”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. Bovendien staan we daar woensdag ook vanwege het stikstofprobleem. Dat probleem hangt nog steeds als een donkere wolk boven de bouw- en transportsector.’​

 

Lees ook: Dit is PFAS en daarom raakt het de transportsector

 

Volgens Post staat het water bij veel transportondernemers in bouw en grondvervoer aan de lippen. ‘Als de staatssecretaris en het RIVM nu ook echt doorpakken, kunnen ze honderden transportbedrijven redden van de ondergang. Want transportbedrijven die grond, zand en grind vervoeren staan nu helemaal stil. Elke dag stilstand is een stap dichter bij faillissement. Elke dag stilstand is een stap dichter bij werknemers die op de bank belanden. Elke dag stilstand is een stap dichter bij een recessie voor heel Nederland.’

Transportbedrijven die grond, zand en grind vervoeren staan nu helemaal stil. Elke dag stilstand is een stap dichter bij faillissement.

Taskforce

Van Veldhoven heeft ook een taskforce ingesteld, waarin bedrijven en overheden samenwerken om PFAS-knelpunten op te lossen. TLN gaat ervan uit dat met deze taskforce de kennis over PFAS bij provincies, gemeenten en waterschappen snel op niveau is. ‘En dat die lagere overheden hun angst kwijtraken in grondkwesties. Dat ze het werk gewoon weer door laten gaan’, zegt P​ost.

 

Volg ook het liveblog op Bouwmachines.nl: Actiedag Grond in Verzet 

 

Kansen stikstof uitspraak

Toch zijn de gevolgen van de stikstof uitspraak niet alleen negatief, benadrukt ABN AMRO. Het biedt ook kansen. “Modulair en circulair bouwen biedt goede mogelijkheden om door de vergunningsprocedure te komen. De uitspraak biedt dan ook vooral kansen voor bouwers die modulair of prefab bouwen of voor verhuurders en producenten van elektrisch bouwmaterieel, zoals kranen, speciale transportmiddelen en alternatieven voor dieselaggregaten, zoals grote batterijen”, zegt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “Ook autohandelaren die vooroplopen in de verkoop van elektrische auto’s kunnen profiteren. Dat geldt ook voor voorlopers op het gebied van Mobility as a Service-concepten en deelplatformen. Want als auto’s vaker worden gedeeld, kan dit de groei van het aantal auto’s op de weg beperken en daarmee ook de uitstoot van stikstof.”

Het complete rapport is op de website van ABN AMRO te downloaden.

Lees ook: Stikstofuitspraak: de gevolgen voor bestaande en nieuwe distributiecentra

 

 

Reageer op dit artikel