nieuws

Terug naar de weg – vanwege duurzaamheid

Distributie 2744

De containerbinnenvaart talmt met groene initiatieven. Als dat zo blijft, is het vanuit het oogpunt duurzaamheid beter om meer containers over de weg te vervoeren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Topsector Logistiek.

Terug naar de weg – vanwege duurzaamheid

De vrachtwagen is zeker in staat een flink deel van deze markt over te nemen, concludeert het onderzoek dat is uitgevoerd door Panteia, TNO en Traimco. De redenatie is als volgt: innovatie in het wegvervoer wordt wereldwijd aangejaagd. Dat leidt onder meer tot een COreductie (en andere emissies) naar vrijwel nul, maar ook tot minder personeelskosten door semi-automatisch rijden, platooning en extra lange vrachtwagens met meer capaciteit. Als wegvervoer veel sneller ‘groener’ wordt dan de binnenvaart en het prijsverschil afneemt, dan laten bedrijven hun containers ’s nachts over de weg vervoeren, aldus de onderzoekers. Onlangs heeft minister Cora van Nieuwenhuizen een green deal gesloten met de binnenvaartsector. De minister wil juist meer vracht per binnenvaart en spoor vervoeren en minder via de weg.

Wachttijden en CO

De binnenvaart transporteert ongeveer een derde van alle containers van en naar de haven van Rotterdam. Naar verwachting blijft de containeroverslag in de Rotterdamse haven de komende decennia groeien. De Nederlandse waterwegen bieden ruim voldoende mogelijkheden voor het vervoer van nog veel meer containers.
Maar toch heeft ook de binnenvaart te maken met uitdagingen. Om het containerbinnenvaart op de langere termijn concurrerend te houden, gaat nu veel aandacht uit naar zowel de beheersing van de wachttijden bij zeeterminals als de uitstootreductie van onder andere CO2. Tijdens en na het jaarcongres van de Topsector Logistiek bleek echter dat sommige achterlandterminals serieus rekening houden met het scenario, waarin wegvervoer zo aantrekkelijk wordt, dat containervervoer terug naar de weg gaat; de zogenaamde reverse modal shift.

Congestie neemt nauwelijks toe

De Topsector Logistiek zag in de discussie voldoende aanleiding om nader onderzoek te laten doen naar de eventuele gevolgen voor beheer en onderhoud van wegen, congestie en verkeersveiligheid. Want het tegengeluid is er ook, namelijk dat door extra vrachtverkeer de congestie op de weg zo zal toenemen, dat dit een natuurlijke rem gaat vormen voor de reverse modal shift. Ook wordt beweerd, dat een toename van het (zware) verkeer over de weg tot forse extra onderhoudskosten leidt van de weginfrastructuur.

Het onderzoek wijst uit, dat als 70 procent van de huidige containerstromen van de binnenvaart verplaatst zou worden naar de weg dat dan de congestie slechts op enkele plekken toeneemt. Voor het wegennet als geheel hoeft dit nauwelijks extra problemen op te leveren, omdat na het eerste deel van de A15 de verkeersstromen snel splitsen. Lokaal ontstaat wel meer kans op filevorming tijdens de spits. Dit is vooral het geval tussen de Maasvlakte en de Ring Rotterdam, maar dat zal een mogelijke overstap niet afremmen.

Kijk naar de kostenverschillen

Reverse Modal Shiftduurzaam transport

Twee vragen staan centraal:
[1] Welke routes worden gekozen als het komt tot een fors containervolume shift naar de weg? [2] Uitgaande van deze extra stromen over de weg, wat is daarvan de maatschappelijke impact?
Klik hier naar het volledige rapport.

De toename van het vrachtverkeer zal ook weinig gevolgen hebben voor het wegonderhoud, menen de onderzoekers. Tevens is het effect op de verkeersveiligheid in beperkte mate aanwezig. Het rapport stelt vast, dat er een grote noodzaak is om de concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken. Dat betreft zowel de reductie van uitstoot, als een naadloze afhandeling van containers in de diverse terminals.
Belangrijke aanbeveling is om de ontwikkelingen rond modal shift goed in beeld te krijgen en periodiek, op een systematische manier de ontwikkelingen te volgen. Het gaat daarbij om transportkostenverschillen tussen de modaliteiten en congestie. Dit kan helpen problemen tijdig te signaleren. Ter voorkoming van reverse modal shift zou het innovatietempo van de binnenvaart en het spoorgoederenvervoer niet al te veel uit de pas moeten lopen met dat van wegvervoer, zo staat te lezen in het rapport.

Lees ook: Binnenvaart wordt duurder

Reageer op dit artikel