nieuws

Stikstofplan Remkes ontziet logistieke sector niet en er komt nog meer aan

Distributie 3217

Om de te hoge uitstoot van stikstof te verminderen zijn maatregelen nodig die “zoden aan de dijk zetten.’’ Dat stelt voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. De logistieke sector vreest dat de aangekondigde maatregelen niet genoeg zijn om infrastructurele projecten snel te hervatten.

Stikstofplan Remkes ontziet logistieke sector niet en er komt nog meer aan

“De tijd van juridische trucs en listen is voorbij’. De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag.’’ Johan Remkes, voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek presenteerde woensdag een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn.

TLN sceptisch

TLN vreest dat de voorgestelde maatregelen niet genoeg zijn om aanleg, onderhoud en renovatie van wegen snel te hervatten. TLN roept het kabinet op tot snelle actie. TLN adviseert om projecten wel door te laten gaan, als ze alleen tijdens de bouwwerkzaamheden met stikstofuitstoot gepaard gaan. Daarmee komt er bijvoorbeeld geen streep door onderhoud en renovatie van infrastructuur. Een van die infrastructurele projecten die op halt is gezet door het stikstofprobleem is railterminal Valburg.

Niet alleen infrastructurele projecten worden geremd. Supermarkt Plus werd door de PAS regeling om stikstof terug te dringen genoodzaakt om de bouwplannen van zijn nieuwe, geautomatiseerde dc in Tiel op te geven. Plus heeft nu zijn zinnen gezet op nieuwbouw in Oss.

Verlaging snelheid

Een van de aanbevelingen van Commissie Remkes is verlaging van de maximumsnelheid op veel plekken. “Dat scheelt in een klein land als Nederland echt maar heel weinig reistijd”, zei Remkes. Het Adviescollege adviseert een snelheidsverlaging door te voeren op rijks- en provinciale wegen, zo nodig gedifferentieerd naar wegen of gebieden, waarbij de snelheidsbeperkende maatregelen worden gericht op aantoonbare effecten in kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Autobrancheorganisatie RAI is sceptisch. De vereniging is volgens eigen zeggen niet tegen verlaging van de maximumsnelheid, maar het is onvoldoende bewezen dat het verlagen van de maximumsnelheid op wegen voldoende bijdraagt aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Evofenedex pleit er voor dat het kabinet handelt en keuzes maakt. “Als dat niet gebeurt dan gaan processen langer duren en liggen infrastructurele projecten nog langer stil”, stelt Anne Griffioen van de verladersorganisatie.

Meer maatregelen in 2020

De commissie verwacht in mei 2020 met een uitgebreider advies te komen. Dan komen ook mogelijke emissiebeperkende maatregelen voor andere vormen van mobiliteit aan bod. Dan gaat het om het openbaar vervoer, het vrachtvervoer, de scheepvaart (met name de binnenvaart en de kustvaart) en de luchtvaart. Exacte plannen zijn nu nog niet duidelijk.

 

Bouwsector

Het Adviescollege is van mening dat er in de bouw op korte termijn winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en ‘natuurinclusief’ bouwen en door beter gebruik van innovatieve technieken en materialen

Agrarische sector

Voor de veehouderij adviseert het Adviescollege een selectieve, gebiedsspecifieke en doelgerichte reductie van de ammoniakemissies, door gerichte verwerving of sanering van agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen in en nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Scherpe keuzes nodig

De oud-minister van de VVD schetst in het rapport hoe de Nederlandse natuur door de hoge economische ambities in het gedrang is gekomen. Andere keuzes zijn nodig om te voorkomen dat het land vastloopt, zei hij. “Soms zijn scherpe keuzes nodig om ervoor te zorgen dat natuur en vooruitgang hand in hand gaan.” Hij roept dan ook politieke partijen op hun geschillen aan de kant te zetten om tot oplossingen te komen. “Men moet over de eigen schaduw heenstappen, gelet op de problematiek die er nu ligt”, aldus de VVD-coryfee. Maar, voegt hij toe, “niet alle maatregelen hoeven structureel te zijn.”

Reageer op dit artikel