nieuws

Railterminal Valburg: provincie schuift beoogde exploitant opzij en kiest voor aanbesteding

Distributie 1034

De provincie Gelderland gaat de bouw van de Railterminal Gelderland bij Valburg openbaar aanbesteden. Gevolg van dit besluit is dat het bedrijf DERT – de beoogde uitbater – zijn voorkeurspositie kwijt raakt.

Railterminal Valburg: provincie schuift beoogde exploitant opzij en kiest voor aanbesteding

De stap is opmerkelijk aangezien het project leek voorbestemd voor Dutch European Rail Terminal. (DERT). Een woordvoerder van de provincie Gelderland laat weten tegenover Omroep Gelderland dat in overleg met deze ontwikkelaar is besloten om toch openbaar aan te besteden. Hiermee hebben alle marktpartijen die geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid om mee te doen.

Aanbesteding voorkomt staatssteun

Een openbare aanbesteding is volgens de provincie de beste manier om tot realisatie van de Railterminal Gelderland te komen. Mogelijke procedures over marktconform handelen en staatssteun bij een exclusieve afspraak tussen de beoogd exploitant en de provincie zorgt volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland voor jarenlange onzekerheid voor partijen en investeerders. Dat zou ook gevolgen hebben voor het tijdspad van de realisatie van deze railterminal want  een exclusief contract met DERT (een samenwerkingsverband van Bolk Transport, Giesbers Groep uit Nijmegen en Willem van den Heuvel, oprichter en voormalig eigenaar van BCTN, red.) zou neerkomen op verboden staatssteun en ongeldig verklaard kunnen worden.

Marktverkenning van start

De eerste stap in de openbare aanbesteding van de railterminal – waartegen veel verzet is van omwonenden – is nu een marktverkenning die inzicht geeft in de interesse van de markt. Naar verwachting is deze verkenning eind dit jaar gereed. Met het vaststellen van een ontwerp inpassingsplan hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland afgelopen maart een stap gezet om realisatie van de railterminal ruimtelijk mogelijk te maken.

Project ligt stil door stikstofuitspraak

De provincie verwerkt op dit moment de ingediende zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan, zodat het definitieve inpassingsplan naar verwachting in het voorjaar ter vaststelling aan Provinciale Staten kan worden voorgelegd. De Railterminal Gelderland moet naar verwachting eind 2024 klaar zijn. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Door de recente uitspraak van de Raad van State waarin gesteld wordt dat het Nederlandse overheidsprogramma om stikstof terug te dringen in natuurgebieden (PAS) in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels, liggen landelijk 18.000 projecten stil. De geplande railterminal bij Valburg is er één van.

Beter benutten Betuweroute

Desalniettemin vormt de railterminal volgens de provincie een belangrijke stap in het beter benutten van de Betuweroute. Vervoer over het spoor is milieuvriendelijker dan over de weg. Met de aanleg van de railterminal levert de provincie naar eigen zeggen ‘een bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en sluit direct aan bij Europees beleid’.

Goed voor de werkgelegenheid

Op de railterminal kunnen straks containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Dit maakt de provincie nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in heel Gelderland is de verwachting van de provincie.

Lees ook: BCTN kraakt plannen voor railterminal bij Valburg

Reageer op dit artikel