nieuws

Minister wil minder wegtransport

Distributie 3644

Meer goederen per spoor en binnenvaart en minder wegtransport. Dat wil minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) realiseren.

Minister wil minder wegtransport

Het ministerie trekt tot en met 2023 40 miljoen euro uit om de modal shift te stimuleren. De minister wil hiermee dat het transport van goederen de komende jaren minder via de weg gaat, maar vaker over water, via spoor en door buisleidingen. Dit staat in de Goederenvervoeragenda die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Goederenvervoeragenda bevat afspraken die de minister samen met de Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie heeft gemaakt over efficiënter en schoner goederenvervoer.

40 miljoen euro projecten

De vraag is waar wordt de 40 miljoen euro aan gespendeerd. Het geld is bestemd voor een dertiental infrastructurele/digitale projecten. Dit zijn onder meer: Smartwayz, Aanleg en onderhoud Betuweroute, digitalisering logistieke keten, derde spoor Duitsland, Beter Benutten programma en verschillende MIRT-projecten 

Ook gaat het geld naar ‘sectoraal beleid’ staat te lezen in de Goederenvervoeragenda. Waaronder: Greendeal ZES, Havennota, Talking Traffic en vrachtwagenheffing.  Ook initiatieven als verduurzaming logistiek en iShare worden genoemd.

 

Lees ook
‘Data delen alleen is niet de oplossing’
Platooning en ander slim transport: dit zijn de gevolgen voor de logistiek

 

Van Nieuwenhuizen: “De toekomstige groei van het goederenvervoer gaat hand-in-hand met een betere bereikbaarheid van Nederland. Als er meer containers en bulkgoederen via de binnenvaart en goederentreinen worden vervoerd, komt er meer ruimte op onze wegen. Een gemiddeld binnenvaartschip kan wel 150 vrachtwagens van de weg halen. Ook gaat de sector vol inzetten op het digitaliseren van de vervoersbewegingen, kunnen ritten slimmer worden ingepland op tijden dat het minder druk is op de weg.”

Goederencorridors

Om deze modal shift te stimuleren wordt gebruik gemaakt van goederencorridors. Binnen deze corridors kunnen verschillende transportstromen op een efficiënte manier aan elkaar worden gekoppeld, vrachten worden gecombineerd en capaciteit beter benut.

Zie ook:
In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport

 

Digitalisering

De minister zet ook in op verdere digitalisering van het transport.  Goederentransporten moeten tijdig en voorspelbaar zijn, zelfs bij verstoringen. Dit kan alleen als optimaal gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoerswijzen zoals de binnenvaart, het spoor en buisleidingen, aldus Van Nieuwenhuizen. De minister pleit binnen de corridors voor data-uitwisseling tussen verkeersmanagementsystemen en voertuigen om de beschikbare transportmiddelen optimaal te benutten. Als chauffeurs bijvoorbeeld beschikken over informatie over bijvoorbeeld milieuzones en venstertijden kunnen ze gerichter hun ritten plannen, is het idee.

Lees ook
Gebrek aan digitalisering kost transportbedrijven kostbare omzet
Digitalisering: Niet omdat het kan, maar omdat het moet

Reageer op dit artikel