nieuws

ECT en Portbase gaan data eerder en veiliger delen

Distributie 593

Sinds begin deze maand loopt een eerder aangekondigde pilot van ECT en Portbase voor het verbeteren van het dataverkeer op basis van het afsprakenstelsel van iShare. Op die manier kunnen alle betrokken partijen bij de benodigde informatie.

ECT en Portbase gaan data eerder en veiliger delen

Deze zomer gebruikt ECT om te ontdekken of deze vorm van identificatie, authenticatie en autorisatie voldoet aan de verwachtingen en geschikt is om verder uit te rollen naar andere ketens in het containervervoer. De pilot gebeurt met twee verladers in de verssector, dat zijn Nature’s Pride en Total Produce. Daarbij maakt ECT gebruik van data uit het port community systeem van Portbase. Met toestemming van de eigenaar van een container deelt Portbase informatie over de container met de terminal. ECT stelt vervolgens op haar beurt de informatie automatisch ter beschikking via haar nieuwe “MyTerminal portal” aan geautoriseerde gebruikers van de pilotdeelnemers.

Onnodig oponthoud voorkomen

Voor het verlenen van toestemming en voor veilige identificatie maakt de pilot gebruik van de technische specificaties van iShare. ECT en Portbase hebben hiervoor hun berichtenverkeer ingericht op basis van dit afsprakenstelsel. Verladers en logistieke dienstverleners kunnen op deze manier vastleggen wie namens hen een container mag komen ophalen bij de terminals van ECT. Als die partij zich meldt, controleert ECT via het autorisatieregister van Portbase, welke data die partij mag inzien. Dit proces verloopt volledig automatisch en voorkomt onnodig oponthoud bij de terminal. Bovendien kunnen verladers en logistiek dienstverleners – omdat zij eerder beschikken over de data wanneer een container opgehaald kan worden – beter plannen en hun processen optimaliseren.

Wie mag de container ophalen?

In een recent verschenen online magazine vertelt Paul Ham van Hutchison Ports ECT Rotterdam meer over de pilot met Portbase. “Voor ons biedt iShare hier de beste oplossing, omdat we met veel partijen data delen.” Ook andere gebruikers komen uitvoerig aan het woord en delen hun vaak nog prille ervaringen.
Lees meer in het online magazine 

Daadwerkelijk losmoment direct signaleren

In de huidige situatie krijgt een verlader of expediteur informatie van een terminal over een specifieke container pas na het invoeren van verschillende gegevens, waaronder een pincode. Deze informatie is niet standaard voor hen – of andere betrokken partijen – beschikbaar, omdat niet direct bekend is wie met wie informatie mag delen. Niet alleen levert dit veel handmatig werk op, maar partijen beschikken vaak pas laat over deze pincode.
Verladers hebben echter baat bij accurate en tijdige informatie over de status van hun container tijdens het losproces op de terminal. Vooral het daadwerkelijke moment van lossing van de container is belangrijk. Hiermee kunnen verladers hun eigen planning en processen verder optimaliseren. In het geval van versproducten van verladers als Nature’s Pride en Total Produce, is de status van de container zelfs bepalend voor het moment waarop de goederen op de markt worden gebracht.

Lees ook: Implementatie iShare krijgt extra boost

Reageer op dit artikel