nieuws

Dit Deltaplan moet zorgen dat Nederland niet vastloopt

Distributie 936

Nederland dreigt vast te lopen door sterk stijgende verkeersdruk. Mobiliteit moet daarom slimmer en anders. De Mobiliteitsalliantie doet hiervoor concrete voorstellen in het Deltaplan Mobiliteit dat de Mobiliteitsalliantie vandaag presenteert.

Dit Deltaplan moet zorgen dat Nederland niet vastloopt

Als er niets verandert loopt Nederland vast, stijgt het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers tot 2030 met meer dan 45 procent en worden klimaat- en milieudoelstellingen niet gehaald. Om dit te voorkomen moeten we flexibeler kunnen zijn in ons reis- en vervoersgedrag, waardoor meer ruimte ontstaat en makkelijker kan worden gereisd en vervoerd.

Dat is de centrale boodschap van de Mobiliteitsalliantie. Om dit doemscenario te voorkomen, heeft de alliantie Deltaplan Mobiliteit opgesteld. Dit plan wordt vanochtend gepresenteerd en overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De Mobiliteitsalliantie bestaat uit 25 vervoerspartijen waaronder: TLN, RAI, Bovag en NS.

 

 

In het plan wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie.

Mobility as a Service

Omdat mobiliteit in 2030 naar alle waarschijnlijkheid een vraaggestuurde dienst zal zijn, staan de reiziger en goederen in het Deltaplan centraal. Die moeten zich zonder belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen zonder vertragingen en er moet keuze zijn uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.

Ook wordt ingezet op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting  (MRB) en aanschafbelasting op personenauto’s (BPM) plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Daarnaast is in het Deltaplan veel aandacht voor het concept van Mobility as a Service (MaaS).

3 miljard euro

De kosten om het plan uit te voeren worden geraamd op 3 miljard euro per jaar tot 2040. Tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, (onder meer door minder files die het bedrijfsleven per jaar zo’n 1 miljard euro kosten) , betogen de initiatiefnemers.

 

 

Reageer op dit artikel