nieuws

Slapen in cabine vrachtwagen wordt verboden

Distributie 50948

Meer cabotage en slapen in de cabine wordt verboden. Dat gebeurt er als het aan het Europees Parlement ligt. Het Europees Parlement heeft gestemd over het eerste Mobility Package. De belangrijkste feiten op een rij.

Slapen in cabine vrachtwagen wordt verboden

Nadat eerdere stemming was uitgesteld en de Transport Commissie Mobility Packager 1 heeft afgewezen, heeft het huidige Europees parlement zich uitgesproken over onder meer cabotage, detachering en rij- en rusttijden.

Cabotage

De regels voor cabotage (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat) worden door het Europees Parlement niet verder geliberaliseerd. Als het aan het Europees Parlement mogen buitenlandse vervoerders maximaal 3 binnenlandse ritten doen in een ander EU land dan het thuisland. Daarna mag hij 60 uur niet in het land rijden.

Lege ritten

Het Europees Parlement wil vrachtwagens verplichten om één keer per vier weken terug te keren naar het land van vestiging. TLN vreest dat die maatregel zorgt voor meer lege ritten en voor  extra inperking van de flexibiliteit voor de sector.

Detachering

Het Europees Parlement heeft besloten (wanneer een buitenlandse chauffeur hetzelfde loon ontvangt als chauffeurs in het land waarin hij goederenvervoer verricht) een uitzondering te maken voor het vervoer tussen het eigen land en een ander land (bilateraal vervoer). Ook het zogenaamde transitovervoer, enkel vervoer door een lidstaat, is uitgezonderd van detachering. Op cabotage is al vanaf dag één de detacheringsrichtlijn van toepassing. Hiermee wordt een groot deel van het vervoer niet lastig gevallen met onnodige administratieve lasten en wordt de directe concurrentie met nationaal vervoer aangepakt.

Totaalverbod slapen in de cabine​

Vrachtwagenchauffeurs mogen hun verplichte weekendrust niet in hun truckcabine doorbrengen. Er komt een totaalverbod op het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine. Een maatregel waarover het Europese Hof zich in 2017 al over uitliet via een uitspraak. 

Verplichte terugkeer naar huis

Vrachtwagenchauffeurs worden verplicht naar vier weken terug te keren naar huis, nu is dat na drie weken.  Het doorbrengen van verkorte wekelijkse rust op de ferry of de trein wordt flexibeler. Chauffeurs die aan het einde van hun rijtijd bijna thuis zijn mogen – na een pauze van 30 minuten – de rijtijd te overschrijden, onder vermelding van de reden waarom dit noodzakelijk is.

Wetgeving ja of nee?

Of genoemde voorstellen ook echt wetgeving worden, valt nog te bezien. De Europese Raad moet nog zijn fiat geven op de plannen van het parlement. Mocht dat gebeuren zal dat niet eerder zijn dan september is de verwachting. Dit vanwege de Europese verkiezingen die er aan komen.

Reactie TLN en FNV

TLN is op onderdelen positief over de stemming maar op andere zeer negatief. Jan Boeve, directeur TLN: “Je ziet dat het Europees Parlement op sommige punten begrijpt waar de markt mee is geholpen, maar aan de andere de broodnodige flexibiliteit inperken.” FNV is positief. De bond maakt zich wel zorgen over de controle en handhaving van de nieuwe afspraken.

Reageer op dit artikel