nieuws

Nieuwe tachograafkaarten lopen weer vertraging op

Distributie 3443

De levering van de nieuwe tachograafkaarten loopt verdere vertraging op. Kiwa de leverancier kan de kaarten ook niet op 15 mei leveren. De eerste kaarten zullen pas vanaf 1 juli beschikbaar zijn is nu de nieuwe planning.

Nieuwe tachograafkaarten lopen weer vertraging op

De nieuwe tachograafkaarten zouden medio mei klaar moeten zijn. Maar dit gaat niet lukken. Kiwa kan de kaarten niet op tijd leveren. Dat schrijft minister Cora van NIeuwenhuizen in een brief aan de tweede Kamer.

De minister is ‘onaangenaam verrast’ door het nieuws van Kiwa, want de vertraging betekent dat de kaarten voor de tweede keer niet op tijd klaar zijn. Begin maart werd al duidelijk dat de oorspronkelijke deadline van half maart niet gehaald zou worden. Kiwa gaf toen aan twee extra maanden nodig te hebben. Ook dat is nu niet gelukt. De kans is daardoor groot dat nieuwe vrachtwagens ‘stranden.’

15 mei tachograafkaarten beschikbaar

Nieuwe vrachtauto’s en bussen die na 15 juni een kenteken krijgen, moeten een nieuwe versie van de tachograaf aan boord hebben. In Nederland heeft het bedrijf Kiwa Register van de overheid de opdracht gekregen de noodzakelijke tachograafkaarten te leveren. Kiwa meldde onlangs daarbij twee maanden vertraging te hebben opgelopen. Het bedrijf kan de kaarten pas 15 mei leveren.

Tijdelijke oplossingen

De minister heeft in overleg met alle betrokken partijen, waaronder TLN en evofenedex) de volgende, tijdelijke oplossingen/aanpak bekendgemaakt:

1. Het ingezette spoor met Idemia zal ondanks de tegenvallers worden doorgezet. Kiwa verwacht dat een leverdatum rond 15 juni mogelijk is.

2. Kiwa geeft aan dat een andere kaartleverancier in staat is rond 1 juli te kunnen leveren.

3. De notitie van de Europese Commissie die de deur heeft geopend voor de Kroatische oplossing met werkplaatskaarten biedt ook de mogelijkheid om andere typen kaarten uit het buitenland te halen voor de periode tot er Nederlandse kaarten beschikbaar zijn. Kiwa is in gesprek met bereidwillige landen en zoekt uit wanneer dit tot levering van kaarten kan leiden.

4. Om uit te sluiten dat er door het onverhoopt niet slagen van de eerste drie oplossingsrichtingen bestuurders/bedrijven/controleurs zonder kaart komen te zitten zal Kiwa in kaart brengen hoeveel kaarten er in juni en de maanden daarna aflopen zodat deze partijen op tijd op de hoogte kunnen worden gesteld van het feit dat het verstandig is enige tijd vóór 15 juni een G1 kaart aan te vragen. Kiwa is hierover in gesprek met de sector om te komen tot een zo praktisch mogelijke oplossing en om dit zo goed en helder mogelijk te kunnen communiceren richting de achterban. De Kroatische werkplaatskaarten blijven daarnaast nog geldig tot 15 juli.

 

Reageer op dit artikel