nieuws

‘Voor elektrische trucks is dit het jaar van de waarheid’

Distributie 1723

De verkoopcijfers van Volvo Trucks in Nederland liepen het afgelopen jaar in de pas met de concurrentie. De Zweedse truckbouwer is vooral tevreden over de verkoop van LNG-trucks waarvan er in 2018 honderd werden verkocht in Nederland. Grootste uitdaging wordt dit jaar het ‘elektrische’ trucksegment waar Volvo flinke stappen in wil maken.

‘Voor elektrische trucks is dit het jaar van de waarheid’
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van Volvo Trucks was deze keer bij Melis Logistics in Duiven.

Volvo Trucks grijpt de eerste week van januari traditioneel aan om met de transportjournalisten terug te blikken op de hoogtepunten en verkoopcijfers van het afgelopen jaar alsmede de presentatie van de ambities van het nieuwe jaar. Bij Melis Logistics in Duiven – al jaren een trouwe afnemer van Volvo vrachtwagens – gaf verkoopdirecteur Roeland Ruygt een toelichting op de verkoopcijfers van het afgelopen jaar.

Truckmarkt beleeft recordjaar

In 2018 werd een recordaantal van 15.748 vrachtwagens verkocht in Nederland, een groei van 1.300 voertuigen ten opzichte van 2017. Voor 31 procent was marktleider DAF verantwoordelijk op respectabele afstand gevolgd door Volvo met 19,2 procent. “We zagen het afgelopen jaar veel groei bij onze klanten in zowel de vervangingsmarkt als uitbreiding. 2018 is uiteindelijk het beste verkoopjaar geweest sinds 2008. Het is lang geleden dat we de markt zo hebben zien groeien in alle segmenten van stadsdistributie tot lange afstandstrucks boven de 6 ton, waar de meeste (13.070, red.) van werden verkocht. Dat is lang niet vertoond en wij zijn daarbinnen een stabiele factor met zelfs nog kleine groei het afgelopen jaar”, stelde Roeland Ruygt afgelopen donderdag.

Volvo Trucks behoudt marktaandeel

In deze groeimarkt heeft Volvo zijn totale marktaandeel – ondanks een kleine teruggang – relatief goed kunnen vasthouden. Ruygt: “Een marktaandeel van iets meer dan 19 procent is een behoorlijke stap voor ons geweest het afgelopen jaar en die groei hebben we met name te danken aan de verkoop van long haul en constructie en bouwgerelateerde trucks. De ambitie is om meer te groeien.”

Meer duidelijkheid over LNG-teruggave

Volvo verkocht het afgelopen jaar in Nederland 100 LNG-trucks in tal van segmenten, waarvan de eerste dit jaar worden uitgeleverd. Ruygt: “Het zijn trucks die ingezet worden in tal van segmenten. Wat we zien in praktijktesten is dat chauffeurs tevreden zijn over het rijcomfort van onze LNG-trucks.” Het besluit van het Ministerie van Financiën om een punt te zetten achter de accijnsteruggave voor LNG is ook bij Volvo niet in goede aarde gevallen. Ruygt: “Voor het nationale transport met LNG is het absoluut noodzakelijk dat gebruik kan worden gemaakt van deze regeling, vooral ook om te komen tot een goede businesscase die rendement oplevert want LNG en in een later stadium ook Bio-LNG zijn een prima alternatief voor diesel. Het helpt ons daarbij niet dat de overheid een nieuwe discussie opstart rondom de accijnsteruggave van LNG. We waren op dit gebied net in de winning mood met meerdere truckproducenten.” Toch gloort er hoop dat -na veel lobbywerk van de afgelopen tijd-  de regeling alsnog blijft bestaan. “De verwachting is dat over het voortzetten van deze teruggave regeling eind deze maand meer duidelijkheid komt.”

 

Lees ook:

Volvo Ocean Race decor marktupdate elektromobiliteit en LNG

 

 

Groei verkoop LNG trucks in Duitsland

Het stopzetten van de LNG-regeling door de Nederlandse overheid heeft geen invloed gehad op de verkoop van trucks die op deze brandstof rijden benadrukte Ruygt donderdag. “Dat komt mede door het Maut-voordeel in Duitsland op LNG. Dat heeft voor ons nieuwe klanten opgeleverd die op Duitsland rijden. Keerzijde is wel dat in Duitsland – ten opzichte van Nederland – weer veel minder tankmogelijkheden zijn. Laat onverlet dat er op het gebied van LNG internationaal een hele nieuwe trend is ontstaan.”

Jaar van de waarheid voor elektrificering

Waar het gaat om elektrische trucks wordt dit jaar het jaar van de waarheid voor Volvo. “We gaan na de zomer in Nederland de eerste trucks leveren. In het voorjaar begint de officiële start van de verkoop. We richten ons dan met name op stadsdistributie trucks met de FL – een 16 tonner – en de FE, een drie-asser voor specifiek de inname van huisvuil. Een interessante markt want de gemeente Amsterdam wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk zijn vuilniswagenpark laten vervangen door elektrische trucks.”

 

 

Lees ook:

Volvo troeft Tesla af

 

5.000 elektrische trucks in 2025

Dat de truckindustrie op het gebied van elektrisch rijden in Nederlands flink aan de bak moet blijkt volgens Schouten uit een passage in het veelbesproken klimaatakkoord. In dit 230 pagina’s tellende document staat een passage dat er in Nederland in 2025 5.000 elektrische trucks moeten rijden. Dat is een behoorlijk aantal als we de huidige elektrische truckmarkt in ogenschouw nemen. De doelstellingen zijn duidelijk en er wordt dus echt een opdracht gegeven aan de fabrikanten.”
Los van de elektrische trucks komt er nog heel wat meer bij kijken. Schouten: “Denk alleen maar aan de opzet van een laadinfrastructuur. Daar zijn we nu druk mee bezig want aan alleen een elektrische truck heeft een klant niets.” Een truckproducent moet daarin een totaal oplossing leveren. Schouten: “Wil je echt stappen maken dan moet ook het hele aftersales apparaat op volle oorlogssterkte zijn dus op het niveau van wat een dieseltruck vandaag de dag heeft. Geldt ook voor de beschikbaarheid van onderdelen. Die zijn voor e-trucks complex en een klant accepteert misschien bij vervanging nu nog een maand wachttijd. Binnen twee jaar zal dat logischerwijs niet meer geaccepteerd worden. Daar willen we op voorbereid zijn.”

Denkt u erover om de transitie te maken naar een elektrisch wagenpark? 

Steden, energieleveranciers, de voertuigfabrikant, de logistiek dienstverlener, allemaal  hebben ze een rol om elektrisch vervoer op grote schaal mogelijk te maken. Met aantrekkelijke subsidieregelingen, afspraken over normen en een langetermijnstrategie voor stedelijke planning en uitbreiding van de infrastructuur voor laadstations, kan het proces stukken sneller gaan. Wat zijn de punten waar een logistiek dienstverlener zelf over na kan denken alvorens te investeren in een elektrische truck?

 Download de gratis whitepaper inclusief checklist

Lees ook:

De alternatieven voor diesel – dit zijn ze

Europese druk is groot

De productmanager stelde verder dat op korte termijn vooral de druk ligt bij de truckindustrie om – onder druk van Europa -de CO2-uitstoot terug te dringen met 30 procent in 2030. “Het zal moeilijk worden om aan deze wens te voldoen. We zijn er als industrie in geslaagd om de uitlaatgaskwaliteit van de motoren, dus de uitstoot van NOx en CO (roet, red.), te reduceren met 98 procent. Dan hebben we het alleen over het verbeteren van luchtkwaliteit. De CO2 besparing is over het totale aantal transportkilometers gemeten ook alleen maar toegenomen. Zo is over de afgelopen pakweg 8 jaar is een dieseltruck per jaar gemiddeld 1 procent zuiniger geworden. Dit percentage is alleen onvoldoende om het CO2 probleem op te lossen want die uitstoot is 1 op 1 gekoppeld aan het dieselverbruik. Elke liter diesel stoot 2,64 kilo CO2 uit dus minder diesel is ook minder CO2. Met die ene procent halen we niet de door Europa gestelde reductie-eisen.”

CO2-uitstoot meten met VECTO

Schouten gaf ook uitgebreid uitleg over de nieuwe tool VECTO (Vehicle Energy Consumption Tool), een Europese simulatieprogramma waarmee vanaf dit jaar geleidelijke begonnen wordt om de CO2-uitstoot van een diesel vrachtwagen concreet vast te stellen. Vanaf 2025 volgen limitering en mogelijk beprijzing. “Daarbij wordt er niet alleen naar de motor gekeken maar ook naar inzet en belading. Vanaf dit jaar krijgt een transporteur die een nieuwe truck koopt bij ons ook te zien wat de CO2– uitstoot is van zijn specifieke toepassing.” Volgend jaar volgt dan de rapportage en controle en vanaf 2025 mag de transportsector limietwaarden per inzet verwachten.”

 

 

Lees ook:

Nieuwe Europese CO2-wet voor trucks – hoe zit het?

 

 

Tool is nog lang niet klaar

Schouten benadrukte dat de tool nog lang niet klaar is en daardoor nog beperkt is in het bepalen van de CO2-waarde. “VECTO geldt nu per 1 januari voor 4×2 en 6×2 trekker/bakwagens boven 16 ton maar moet straks voor alle voertuigen van kracht zijn. Ook zijn er nog maar een beperkt aantal invulwaarden. Bijvoorbeeld alleen maar of het een bakwagen of een trekker/trailer is. Of dat hij licht of zwaar rijdt. Ook houdt VECTO geen rekening met oplossingen die wij bieden zoals intelligente adaptive cruise control. Die worden steeds effectiever omdat ze steeds nauwkeuriger zijn, beter samenwerken en omdat er steeds meer vloten komen waar de chauffeur het niet meer kan uitzetten.”
Ook houdt de tool nog geen rekening met het verbruik en de CO2-uitstoot van bio-brandstoffen zoals HVO en LNG. “Het beperkt zich nog alleen tot fossiele brandstoffen. We zijn druk bezig om onze oplossingen op dit gebied onderdeel te laten uitmaken van de tool, vooral ook omdat CO2-reductie bij onze LNG-trucks een heel groot voordeel oplevert.”

Reageer op dit artikel