nieuws

Kennisinstituten starten innovatiecentrum voor cargodrones

Distributie 763

XLCargoDrones is de naam van een nieuw innovatiecentrum waar onderzoek wordt gedaan naar de inzet van vrachtdrones. De Universiteit Twente, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Hogeschool van Amsterdam zijn bij dit centrum betrokken.

Kennisinstituten starten innovatiecentrum voor cargodrones

Het innovatiecentrum is vorige week gelanceerd tijdens de Amsterdam Drone Week. De focus van de deelnemers in dit centrum ligt op de belangrijkste voorwaarden voor het ontwikkelen en introduceren van onbemande cargo vliegtuigen. Initiatiefnemers zijn gemeente Enschede, Novel-T, Universiteit Twente en regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Opzet gezamenlijke onderzoeksagenda

De Universiteit Twente, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Hogeschool van Amsterdam zetten een gezamenlijke onderzoeksagenda op, waarin alle mogelijke aspecten aan bod komen: van maatschappelijke vraagstukken tot logistieke kansen en technologische ontwerpvraagstukken.

Bundelen van kennis

Volgens de kennisinstituten biedt het centrum de mogelijkheid om een voortvarende start te maken door het bundelen van kennis, een netwerk van onderzoekers en faciliteiten die allen een stuk van de puzzel bezitten om vrachtvervoer met drones mogelijk te maken.

Versterken multimodale keten

De initiatiefnemers van het centrum zeggen nadrukkelijk de samenwerking te willen zoeken met nieuwe partijen, die de meerjarenagenda van het centrum verder vorm kunnen geven. Daarbij is ruimte voor zowel overheden als het bedrijfsleven. De onderzoeksagenda voor de komende jaren richt zich in ieder geval op:

  • Het ontwerpen van business cases voor onbemand goederentransport door de lucht
  • Wet- en regelgeving specifiek voor onbemand goederentransport door de lucht
  • Mogelijke effecten op mobiliteit
  • Introductiestrategie en maatschappelijke acceptatie
  • Versterken van de multimodale logistieke keten
  • Optimaliseren van de configuratie van onbemande vliegtuigen specifiek voor goederentransport

Vrachtdrones bieden veel kansen

Volgens Hans Heerkens, assistant professor aan de Universiteit Twente en voorzitter van het Platform Unmanned Cargo Aircraft, bieden onbemande vliegtuigen veel kansen, maar het lijkt er op dat iedereen op elkaar wacht. “Door het versterken van onze kennispositie hopen we besluitvormingsprocessen rond investeringen en beleid beter te kunnen bedienen, om op die manier te ondersteunen dat fabrikanten, dienstverleners en overheden stappen kunnen maken in de verwezenlijking van onbemand goederentransport door de lucht.”  Initiatiefnemers van XLCargodrones zijn gemeente Enschede, Novel-T, Universiteit Twente en regionale ontwikkelingsmaatschappij OostNL.

Reageer op dit artikel