nieuws

Goederenvervoer steeds vaker via 5 belangrijkste logistieke hotspots

Distributie 1546

Goederenvervoer in Nederland met binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen verloopt steeds vaker via de vijf belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Het goederenvervoer van en naar de deze logistieke hotspots groeide tussen 2010 en 2017 met bijna 18 procent, elf keer zo snel als buiten deze regio’s, blijkt uit cijfers van het CBS.

Goederenvervoer steeds vaker via 5 belangrijkste logistieke hotspots

Het CBS komt tot deze conclusie in het vandaag verschenen rapport De regionale economie waarin de rekenmeesters de top 5 van de logistieke hotspot verkiezing van dit jaar: West-Brabant, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray, Rivierenland en Utrecht onder de loep namen.
Volgens het CBS had van de 1,1 miljard ton goederen die het afgelopen jaar werd overgeslagen van of naar binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen, een kwart één van deze vijf logistiek hotspots als herkomst of bestemming. Voor een groot deel gaat het hierbij om goederen die onderweg zijn van of naar de Rotterdamse haven. Van de vijf hotspots groeiden Rivierenland, Venlo-Venray en West-Brabant in 2017 het hardst als het gaat om overgeladen gewicht.

 

 

30 procent goederen achterland in container

Van het totale gewicht dat in 2017 vanuit het Rotterdamse havengebied naar het Nederlandse achterland werden vervoerd, zat 30 procent in een container. Bij vier van de vijf logistieke hotspots lag dit iets hoger, gemiddeld 40 procent. Alleen in Utrecht lag dit lager; hier werd relatief veel zand, grind en aardolieproducten in bulkvorm gelost.

Venlo-Venray sterke groei afhandeling zeecontainers

In 2017 handelden de vijf logistieke hotspots 21 procent meer zeecontainers af dan in 2010. Het totaal aantal zeecontainers dat in Nederland werd overgeslagen vanaf een binnenvaartschip, vrachtauto of trein groeide in die periode met 14 procent. Van de vijf logistieke hotspots kende Venlo-Venray de sterkste groei (59 procent) qua afhandeling van zeecontainers, gevolgd door Rivierenland (43 procent). De toename kwam vooral doordat er nieuwe binnenvaartterminals zijn geopend in respectievelijk Wanssum (2010) en Tiel (2013).

 

 

Lees ook:

Economische impact haven Rotterdam groter dan gedacht

 

 

West-Brabant handelde meeste containers af

Lees het CBS-rapport De regionale economie

Lees het CBS-rapport De regionale economie

In logistieke hotspot nummer 1 van Nederland, West-Brabant, werden veruit de meeste containers afgehandeld. Dit komt mede doordat kleinere zeeschepen die Rotterdam aandoen kunnen doorvaren naar Moerdijk om daar te laden en of te lossen. In Venlo-Venray en Rivierenland worden vanwege hun strategische ligging niet ver van de Duitse grens veel goederen overgeslagen die eerder in de Rotterdamse haven met zeeschepen zijn aangevoerd.
Tilburg op zijn beurt speelt onder meer een belangrijke rol in het vervoer per trein vanuit China (de Zijderoute), die sinds september 2016 daar een tussenstop maakt. In de logistieke hotspot nummer 2 van Nederland worden de goederen verdeeld naar de belangrijkste eindbestemmingen.

Meeste containers naar West-Brabant en Venlo-Venray

In 2017 werden – zo blijkt uit de cijfers van het CBS – vanuit het Rotterdamse havengebied 2,5 miljoen zeecontainers vervoerd naar het Nederlandse achterland. Een derde daarvan werd gelost in een van de vijf logistieke hotspots. De meeste containers waren bestemd voor de hotspots West-Brabant en Venlo-Venray. Daarnaast gingen vanuit het havengebied veel containers naar de regio Groot-Amsterdam en Noordoost-Noord-Brabant.

Reageer op dit artikel