nieuws

RAI Vereniging: ‘Schrappen LNG-teruggaafregeling onbegrijpelijk’

Distributie 523

In navolging van TLN en Evofenedex doet ook RAI Vereniging een duit in het zakje waar het gaat om het Kabinetsbesluit om de huidige accijnsteruggaafregeling op LNG (vloeibaar gas) voor vrachtwagens niet te continueren. Volgens de branche-organisatie zet het kabinet met dit besluit de ontwikkeling van een veelbelovende brandstof, die essentieel is bij het terugdringen van CO2-uitstoot door het vrachtverkeer, onder druk.

RAI Vereniging: ‘Schrappen LNG-teruggaafregeling onbegrijpelijk’

Dit besluit ondermijnt de lopende onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, schaadt het vertrouwen van ondernemers en staat, zo verklaart RAI Vereniging vandaag, bovendien haaks op het advies om de regeling voort te zetten. LNG is een relatief schone fossiele brandstof die, met de overgang naar bio-LNG, van groot belang is bij de reductie van de CO2-uitstoot door het vrachtverkeer, aldus de branche-organisatie.

Alternatieve schonere brandstoffen belangrijk

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck benadrukt dat ook de toekomst van vrachtverkeer uiteindelijk zero emissie is, maar dat in de aanloopperiode alternatieve schonere brandstoffen van belang zijn. “De route naar bio-LNG is voor de Nederlandse transportsector belangrijk omdat er op de korte en middellange termijn nauwelijks andere manieren zijn om in het zwaardere nationale en internationale transport daadwerkelijk CO2-uitstoot te reduceren. Het is niet voor niks dat in het kader van het aanstaande Klimaatakkoord zeer serieus gekeken wordt naar (bio-)LNG.” Om de introductie van LNG te stimuleren stelde het ministerie van Financiën vijf jaar geleden een accijnsteruggaafregeling in. Deze regeling wordt gestopt.

 

 

 

 

Lees ook: 

Lange afstanden rijden op LNG – hoe werkt dat?

100 miljoen geïnvesteerd in LNG trucks

Van Eijck vindt het besluit onbegrijpelijk. “Niet alleen omdat hiermee de lopende klimaatonderhandelingen worden ondermijnd, maar bovenal staat het haaks op het advies van onderzoeksbureau Ecorys dat in opdracht van het ministerie van Financiën de eindevaluatie heeft uitgevoerd. Zij adviseren juist om de regeling voort te zetten.” Volgens RAI Vereniging hebben ondernemers afgelopen jaren inmiddels zo’n 100 miljoen euro geïnvesteerd om LNG van de grond te krijgen en staan we aan de vooravond van de introductie van bio-LNG. Dit heeft niet alleen gezorgd voor een breder aanbod van LNG-trucks, maar ook in een beperkt maar inmiddels voldoende groot LNG-tankstationsnetwerk. Ook België en Duitsland zien de potentie van LNG en steunen de overgang met subsidies en korting op de Maut (kilometerheffing vrachtverkeer).

Vrees voor toekomst LNG

Nu het Kabinet stopt met het accijnsvoordeel op LNG, vreest RAI Vereniging voor de toekomst van deze brandstof in Nederland. LNG-technologie is momenteel nog duurder dan diesel. Ondernemers zijn weliswaar steeds milieu- en klimaatbewuster, maar kijken ook scherp naar de kosten. Door de onzekerheid  die er nu op lange termijn ontstaat, zullen zij voorlopig minder snel of niet helemaal meer voor LNG kiezen. De transitie naar bio-LNG stopt dan ook.

‘Hou regeling in stand’

Van Eijck roept – net als in een eerder stadium TLN en Evofenedex ook al deden– het Kabinet op om in lijn met haar eigen eindevaluatie, de accijnsteruggaafregeling op LNG vooralsnog in stand te houden. Hiermee krijgen de klimaatonderhandelingen voldoende ruimte om (bio-)LNG een plek te geven in het klimaatbeleid en kan de LNG-markt zich verder ontwikkelen. Bovendien blijft volgens de brancheorganisatie daarmee ook het vertrouwen behouden van de koplopers op het gebied van duurzaam goederenvervoer in de overheid en hun bereidheid te blijven investeren.

Reageer op dit artikel