nieuws

Kabinet stemt in met heffing voor binnen- en buitenlands vrachtverkeer

Distributie 1875

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing. De heffing -die op zijn vroegst in 2023 ingaat – houdt in dat zowel binnen- als buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de weg moet betalen. De heffing, die omstreden is, geldt ook op lokale en regionale wegen. TLN zegt in een reactie dat de opbrengst moet gaan naar het verduurzamen van het transport. Evofenedex wil meer duidelijkheid van het kabinet en stelt de vraag wie maken er volgens hen nu deel uit van de ‘transportsector’?

Kabinet stemt in met heffing voor binnen- en buitenlands vrachtverkeer

De inkomsten uit de heffing worden gebruikt voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer. De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Tractoren, bussen en motorrijtuigen met beperkte snelheid zullen worden uitgezonderd van de heffing Op sommige regionale en lokale wegen moeten vrachtwagens ook betalen, om te voorkomen dat chauffeurs uitwijken.

Heffing geldt niet voor tolwegen

Op welke lokale en regionale wegen betaald moet worden, gaat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) overleggen met provincies, gemeenten en waterschappen. Op wegen waar nu of in de toekomst tol moet worden betaald, gaat de heffing – die in 2023 moet worden ingevoerd – niet gelden. Uitgangspunt in de plannen zijn de Europese richtlijnen voor wegbeprijzing. Deze stellen dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe minder er betaald hoeft te worden. De hoogte van het tarief moet nog worden bepaald.

 

 

Lees ook:

Vrachttaks vrachtwagens: transportsector profiteert amper tot niet

 

Opstellen verduurzamingsagenda

Het vrijdag door minister Van Nieuwenhuizen gepresenteerde beleidskader is de basis voor het wetsvoorstel voor de heffing en de voorbereiding van de realisatie van de vrachtwagenheffing. Als het wetsvoorstel gereed is wordt het online ter inzage gelegd zodat iedereen kan reageren. Voor de besteding van de opbrengsten zal het ministerie in nauw overleg met de transportsector een verduurzamings- en innovatieagenda opstellen die verder uitgewerkt tot concrete maatregelen.

 

 

Lees ook:

Kilometerheffing vrachtwagens wordt de norm in EU

 

 

‘Kabinet geeft geen duidelijkheid’

Evofenedex directeur Machiel van der Kuijl stelt in een reactie dat zijn organisatie al langer de voordelen ziet van rekeningrijden voor iedereen. “Dat leidt tot veel minder files en een sterke verbetering van het milieu. Rekeningrijden alleen voor vrachtwagens doet dat niet. Wel maakt dit producten duurder. Nu het kabinet vaart lijkt te zetten met invoering van een vrachttaks willen we er wel zeker van zijn dat de bedrijven die betalen ook degenen zijn die de beloofde terugsluis voor innovatie en verduurzaming ontvangen. Helaas geeft het kabinet daarover geen duidelijkheid.”

Maatregel positief voor klimaat

TLN vindt de maatregel acceptabel en stelt dat als de opbrengsten van de heffing worden gebruikt om de transportbedrijven te helpen bij de aanschaf van (dure) ‘zero emission’ vrachtwagens en investeert in duurzame biobrandstoffen voor de transportsector, dit zeker een positief effect heeft op het klimaat. “Bovendien kan de effectiviteit verder verbeteren als ook voor het personenverkeer een kilometerheffing wordt ingevoerd.” De feitelijke invoering van de heffing zal volgens planning in 2023 kunnen plaatsvinden. De invoering is een overwinning voor de ChristenUnie. De partij had dit punt in het verkiezingsprogramma opgenomen.

Reageer op dit artikel