nieuws

Kilometerheffing vrachtwagens wordt de norm in EU

Distributie 3385

Vanaf 2023 moeten EU-landen die vrachtwagens en bestelwagens laten betalen voor het gebruik van hun infrastructuur dat doen via een kilometerheffing. Schone trucks kunnen korting krijgen op de kilometerheffingen.

Kilometerheffing vrachtwagens wordt de norm in EU

Wanneer kilometerheffing wordt ingevoerd, vervalt het jaarlijkse Eurovignet voor vrachtwagens dat in Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden wordt uitgegeven en andere op tijd gebaseerde heffingen.

Minder CO2-uitstoot

Met die voorstellen heeft het Europees Parlement ingestemd. Het parlement vindt ook dat lidstaten fileheffingen moeten kunnen invoeren. Peter van Dalen (ChristenUnie) steunt de aanpak die tot minder CO2-uitstoot moet leiden en milieuvriendelijker vervoersmethoden stimuleert. “Er moet meer vracht vervoerd worden per spoor en binnenvaart. Tegelijk wordt het gebruik van de weg eerlijker belast”, zegt hij. Dat is volgens het principe dat de vervuiler betaalt.

Kilometerheffing Nederland

De Tweede Kamer spoorde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in maart aan meer tempo te maken bij de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Nederland. Het kabinet verwacht dat de kilometerheffing in 2023 realiteit zal zijn. In het regeerakkoord is afgesproken het zo spoedig mogelijk in te voeren. Volgens Van Nieuwenhuizen heeft ervaring hiermee in het buitenland geleerd dat het minstens vijf jaar duurt voor het helemaal rond is. Het overhaast en onzorgvuldig invoeren van de heffing zou tot grote risico’s kunnen leiden.

Vignet goede zaak volgens evofenedex

evofenedex verwelkomt de afschaffing van het Eurovignet. “Het is goed dat we toewerken naar een uniform systeem voor het belasten van weggebruik in Europa. Het Eurovignet voor internationaal vrachtverkeer wordt nog maar beperkt in de Unie gebruikt, dus ligt het voor de hand het af te schaffen. De nieuwe vorm van belasten van het internationale vrachtverkeer op de weg in Nederland die na 2023 wordt ingevoerd, moet echter wat ons betreft wel samenvallen met invoering van rekeningrijden voor alle voertuigen op de weg. Alleen dan verbeteren we de bereikbaarheid en het milieu”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

 

Reageer op dit artikel