nieuws

Kabinet zet streep door teruggaafregeling LNG

Distributie 1100

Het Kabinet schrapt de teruggaafregeling voor LNG dit jaar. Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Reden is dat de maatregel onvoldoende milieuwinst oplevert, waardoor het voortzetten van de accijnsteruggave volgens Snel geen goed idee is.

Kabinet zet streep door teruggaafregeling LNG
Het Kabinet schrapt de teruggaafregeling voor LNG dit jaar. Volgens staatssecretaris Snel van Financiën levert de maatregel onvoldoende milieuwinst op, waardoor het voortzetten van de accijnsteruggave niet noodzakelijk is.

De teruggaafregeling van accijns gold voor vijf jaar en had als doel logistiek dienstverleners en transporteurs te stimuleren te kiezen voor LNG, bio-LNG en vloeibaar methaan als alternatieve brandstof voor hun nieuwe vrachtwagen. Sinds 1 januari 2014 wordt voor deze drie brandstoffen een gedeeltelijke teruggaaf van accijns verleend (125 euro per 1.000 kg). De teruggaafregeling had als doel het gebruik van LNG, bio-LNG en vloeibaar methaan te stimuleren vanwege de positieve milieueffecten ten opzichte van diesel. Veel transporteurs en logistiek dienstverleners hebben hier ook gebruik van gemaakt.

‘Businesscase voor LNG blijft interessant’
Logistiek dienstverlener CB, dat onlangs een nieuwe LNG-Volvo truck in gebruik nam, laat in een reactie weten het jammer te vinden dat de teruggaafregeling wordt teruggedraaid door het Kabinet. “Het beïnvloedt onze business case enigszins want de terugverdientijd wordt iets langer maar desalniettemin blijft het een interessante”, zegt Marjan van der Zee, manager marketing en communicatie. Van der Zee stelt dat de fijnstof- en CO2-reductie die CB realiseert met de LNG-truck te belangrijk te vinden om niet te investeren. “Overigens is de provincie Gelderland het hiermee eens, zij subsidiëren LNG.” Volgens Van der Zee is LNG op dit moment de beste oplossing voor duurzamer rijden. “Wij zien het wel als een transitiebrandstof. In de toekomst komen meer groenere vrachtwagens elektrisch of waterstof beschikbaar op de markt. Overigens zijn wij druk bezig om elektrisch vervoer in de nabije toekomst nog beter in te zetten.”

Verkoop LNG-trucks valt tegen

Volgens de staatssecretaris was de doelstelling van de regeling om ondernemers te stimuleren over te stappen van dieseltrucks op LNG-trucks, vanwege de veronderstelde milieuvoordelen van deze laatste. “Blijkens het rapport zijn de milieuvoordelen van LNG-trucks echter relatief beperkt ten opzichte van Euro VI dieseltrucks”, schrijft Snel aan de Kamer. Bij de invoering van de regeling was de verwachting dat er eind dit jaar in Nederland 1.455 LNG-trucks zouden rijden. De verkopen van LNG-trucks in de periode 2014 tot 2018 waren echter fors lager dan verwacht, constateert de staatssecretaris. Volgens gegevens van Rijkswaterstaat (RWS) waren er na 1 januari vorig jaar slechts 450 LNG-trucks. Op dit moment zouden er naar verluidt rond de 500 trucks op LNG in Nederland rijden.

 

 

Lees ook:

Lange afstanden rijden op LNG – hoe werkt dat?

 

 

Geen korting meer op accijns

Reden voor Snel dus om de teruggaafregeling te schrappen. “Als de regeling zou worden verlengd, zou er volgens de kosteneffectiviteitsanalyse in het rapport een gerede kans zijn dat de directe kosten van het rijden op LNG (alleen de kosten van deze regeling) de baten van de hiermee behaalde milieuwinst overstijgen in vergelijking met rijden op diesel met een Euro VI dieseltruck. Als ook rekening wordt gehouden met de derving van accijns door het overstappen van diesel op LNG, zijn de kosten van het rijden op LNG altijd (fors) hoger dan de baten, behalve wanneer volledig op bio-LNG zou worden gereden. Dit laatste is echter nog geen optie voor de komende jaren. Daarom ziet het kabinet geen reden het gebruik van LNG nog langer te stimuleren via een korting op de accijns. Ook zonder de teruggaafregeling zullen de meerkosten van een LNG-truck volgens het rapport kunnen worden terugverdiend in gemiddeld 5,7 jaar, hetgeen minder is dan de afschrijvingstermijn van 7 jaar voor een dieseltruck”, schrijft Snel.

 

Lees ook:

Duitsland vrijwaart elektrische en LNG trucks van tol

Aandacht verschuift naar elektrisch

Rico Luman die vanuit ING Economisch Bureau met TVM en Panteia vorig jaar een onderzoek deed naar het gebruik van alternatieve brandstoffen in de Nederlandse transportsector, zegt in een reactie dat het jammer is dat er door de overheid niet meer stabiliteit wordt gegeven aan deze regelingen. “Dat maakt investeren in alternatieven niet snel aantrekkelijk. Anderzijds is LNG een transitiebrandstof en ik begrijp wel dat de aandacht verschuift naar elektrisch rijden en zero emissie uitstoot.”

 

Reageer op dit artikel