nieuws

Grote verontwaardiging over stopzetten LNG-teruggave

Distributie 1888

Het besluit van staatssecretaris van Financiën Snel om de teruggaveregeling voor LNG te schrappen, is bij transporteurs, logistiek dienstverleners en verladers in het verkeerde keelgat geschoten. In een reactie zeggen TLN en evofenedex dat het stopzetten de overstap naar de milieuvriendelijke brandstof bio-LNG bemoeilijk en het dupeert bedrijven die als koploper hun nek uitstaken door LNG-voertuigen te kopen.

Grote verontwaardiging over stopzetten LNG-teruggave

Ook stellen beide organisaties dat het besluit van de staatssecretaris verrassend is en indruist tegen het advies van onderzoeksbureau Ecorys dat in een onderzoek adviseerde de teruggaveregeling juist te verlengen. Dit onderzoek werd nota bene uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën.

Transitie naar bio-LNG stimuleren

Evofenedex, TLN en het LNG-platform drongen er eerder dit jaar bij het ministerie op aan de LNG-teruggaveregeling te verlengen tot 2022 en daarna definitief te beëindigen. Die verlenging zou het mogelijk maken om de toepassing van LNG op te schalen en de transitie naar bio-LNG te ontwikkelen.

 

 

Extra accijns heffen op fossiele brandstoffen

Daarbij zou de definitieve afloop van de regeling per 2022 voor elke ondernemer een duidelijk perspectief bieden. In die tussenliggende tijd zouden overheid en bedrijfsleven in goed overleg een aanpassing van de accijnzen op transportbrandstoffen kunnen realiseren om groene energie te stimuleren door extra accijns te heffen op fossiele brandstoffen.

 

 

Lees ook: 

TNO: waarom moet je investeren in aardgas trucks?

Aanschafsubsidie helpt niet

Met het afschaffen van de regeling blokkeert het kabinet volgens de transport en logistiek organisaties een van de transitiepaden die volgens TLN en Evofenedex hard nodig zijn voor de nationale CO2-reductieopgave. Er wordt nog wel ruimte geboden voor een aanschafsubsidie voor LNG-voertuigen, maar dat helpt de huidige gebruikers niet.

Rotra: ‘Teleurstellend besluit’

Logistiek dienstverlener Rotra, dat onlangs een flinke investering deed in LNG trucks, laat bij monde van woordvoerder Guus van Groningen weten het besluit van de staatssecretaris ‘teleurstellend te vinden’. “LNG verbrandt substantieel schoner dan diesel en is stiller. LNG is komende jaren dan ook speerpunt binnen onze duurzaamheids- en businessstrategie. Daarbij is LNG de mogelijke aanzet tot transitie naar bio-LNG”, verklaart Van Groningen die hierop aanvult dat Rotra in 2015 geïnvesteerd heeft in het eerste multimodale LNG-vulstation in de EU bij de eigen binnenvaart terminal in Doesburg.
“Ook breiden we onze LNG vloot uit naar 22 trucks. Dit zijn investeringen voor de langere termijn welke zijn gesteund en gestimuleerd door de overheid om verdere verduurzaming van transport te bewerkstelligen. Het is dan ook teleurstellend dat zij nu een streep zetten door deze teruggaveregeling.”

 

Lees ook: 

LNG project Dinalog: Dit is er bereikt dit moet gebeuren

 

Duitsland en EU investeren in LNG

Van Groningen verwijst ook naar de EU en Duitse overheid die juist gaan investeren in LNG met nieuwe regelgeving en subsidiebijdragen voor het bouwen van nieuwe vulstations. “Een duurzaam alternatief voor LNG is voorlopig ook niet voorhanden”, aldus de Rotra-woordvoerder.

Investeren in duurzame trucks minder aantrekkelijk

Ook Nijhof-Wassink dat onlangs investeerde in twee nieuwe LNG Volvo trucks (zie ook kader reactie Volvo) stelt dat het schrappen van de teruggaveregeling het investeren in deze milieuvriendelijke trucks minder aantrekkelijk wordt. “Bij een dergelijke investering houden wij rekening met de kosten van de truck voor de hele looptijd. Door het accijnsvoordeel voor LNG trucks af te schaffen wordt het investeren in duurzamere trucks minder aantrekkelijk. Als internationaal transportbedrijf zien we ook dat er geen eenduidige richtlijn is binnen de Europese Unie en geven de lidstaten tegenstrijdige signalen af”, zegt Jeroen Vaessen, marketing & communicatie Manager bij Nijhof-Wassink die hierbij net als Van Groningen wijst naar Duitsland, waar trucks die op de brandstoffen LNG of CNG rijden de komende twee jaar geen Maut hoeven te betalen.

 

Volvo: ‘Overheid laat early-adopters in de kou staan’
Truckfabrikant Volvo laat in een reactie weten het ‘ten zeerste te betreuren dat het kabinet deze maatregel heeft genomen’. “Wij geloven in LNG als reëel alternatief voor diesel in zware trucks om vandaag al 20 procent CO2 te reduceren en zien deze duurzame brandstof als de opstap naar bio-LNG voor nog hogere CO2-reducties. LNG is daarin als transitiebrandstof essentieel.” Volvo verwijst evenals de sector dat andere ons omringende landen LNG wel serieus nemen. “Nederland slaat met deze maatregel nu een andere weg in. Dit remt het innovatieve karakter van ons land en laat de early-adopters – vervoerders die nu al LNG rijden – in de kou staan.” De Zweedse truckfabrikant zegt alles in het werk te gaan stellen om LNG in de toekomst succesvol te laten zijn en wil daarover in gesprek met de kamer. “Wij geloven dat wij met de huidige generatie Euro 6 LNG-trucks voldoende argumenten hebben om de kamer te overtuigen de regeling voort te zetten om middels deze trucks de transportsector verder te verduurzamen.”

Tegenstrijdig beleid bij LNG

Vaessen voegt hier aan toe: “Dit doet de Duitse overheid om het juist voor transporteurs aantrekkelijker te maken om LNG en CNG trucks in de vloot op te nemen. Daar staat tegenover dat de Maut voor dieseltrucks vanaf 1 januari 2019 omhoog gaat. We proberen in Nederland dus investeringen in duurzamere aandrijflijnen te ontmoedigen terwijl andere landen dit weer aanmoedigen. We zitten nu juist in een transitieperiode waarin de transportbranche nog financieel gestimuleerd en geactiveerd moet worden om op alternatieve aandrijflijnen over te stappen.”
Evofenedex en TLN verklaren dat ze het er niet bij laten zitten en dat ze beide het besluit over de LNG-teruggaveregeling aan de orde gaan stellen bij de ministeries van IenW en Financiën.

 

Reageer op dit artikel