nieuws

Belang Verenigd Koninkrijk als exportland neemt af

Distributie 486

De totale export van Nederlands productnam in de eerste helft van 2018 toe. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in deze exportstroom nam verder af. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel.

Belang Verenigd Koninkrijk als exportland neemt af

De goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde zich in de eerste zeven  maanden van 2018 minder gunstig dan de totale goederenexport. De totale exportwaarde nam met ruim 4,5 procent toe tot 284 miljard euro. De export naar EU-landen groeide met 4,5 procent, aldus de CBS cijfers.

Aan Nederlandse producten werd in januari tot en met juli 2018 voor 11,6 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. Dat is ruim 3 procent minder dan in dezelfde periode van 2017. In 2017 nam de export van Nederlands makelij nog toe met 0,8 procent. De totale uitvoerwaarde van Nederlands product nam zowel in 2017 als in 2018 beduidend sterker toe. De wederuitvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk nam in de eerste zeven maanden van dit jaar toe met 3,3 procent tot ruim 11 miljard euro.

 

export verenigd koninkrijk

 

Belang Verenigd Koninkrijk in industriële export afgenomen

Doordat de uitvoer van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk zich zowel in 2017 als de eerste zeven maanden van 2018 minder gunstig ontwikkelde, is het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in deze exportstroom sinds 2016 met bijna 0,5 procentpunt afgenomen tot 7,4 procent in 2018.

 

Lees ook
‘Brexit geeft rompslomp en lange wachttijden’

 

Het belang van de industriële export naar het Verenigd Koninkrijk is geleidelijk terug gelopen van het eerste en hoogste gemeten aandeel van 9,7 procent in 2002 Voor 2002 is het onderscheid Nederlandse makelij en wederuitvoer niet te maken.

 

export verenigd koninkrijk

 

Minder export vanuit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk

Nederland is binnen de EU, na Duitsland, het belangrijkste exportland naar het Verenigd Koninkrijk. Samen met België nemen deze drie landen de helft van de EU-export voor hun rekening. In de eerste helft van 2018 exporteerde de EU voor 159 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is 2 procent minder dan een jaar eerder.

 

 

Reageer op dit artikel