nieuws

Synple: platform tegen leegrijden stopt

Distributie 2868

Het is Synple niet gelukt een schaalbaar platform op te tuigen. Het initiatief om leegrijden van vrachtwagens tegen te gaan wordt gestaakt.

Synple: platform tegen leegrijden stopt

Drie jaar na de start van Synple, een digitaal platform dat leegrijden van vrachtwagens wil tegengaan, is het initiatief ter ziele. Ondanks een forse kapitaalinjectie, Synple kreeg vorig jaar september ruim 1 miljoen euro groeigeld van investeerders,  is het de initiatiefnemers niet gelukt om het platform voldoende snel op te schalen, laat Roderick Rodenburg, oprichter van Synple in een persbericht weten. “Dit leidt ertoe dat we op korte termijn geen gezond business model voor ons platform kunnen ontwikkelen.”

 

Matchen vracht en capaciteit

Synple startte drie jaar terug.  Het platform  maat gebruik van slimme technologie om vracht en capaciteit te matchen. In tegenstelling tot andere applicaties, richtte zich enkel op de logistieke dienstverleners. Vervoerders konden onderling, zonder openheid te geven over prijsafspraken, elkaars lege ruimtes invullen. Synple is onder meer betrokken bij het Dinalog-project Samen Minder Leeg (SMiLe) dat 20 miljoen minder lege kilometers moet genereren. Eind vorig jaar kreeg het platform nog een innovatieprijs. Dinalog-directeur Albert Veenstra laat in een reactie weten ‘oprecht te balen en teleurgesteld te zijn’ in feit dat het platform van Roderick Rodenburg niet van de grond is gekomen. “Ze hebben er hard aan getrokken en de verwachtingen waren hoog. Jammer dat het dan uiteindelijk niet lukt.”

‘Generiek probleem bij start-ups’

Volgens Veenstra is er sprake van een generiek probleem waar veel start-ups tegenaan lopen. “De start is vaak veelbelovend maar zodra opgeschaald moet worden en – er geld verdient moet worden- dan wordt het lastig. Je kunt namelijk niet afhankelijk blijven van investeringen van co-financiers. Daarom is het in het geval van Synple goed dat ze dit op tijd hebben ingezien en er mee zijn gestopt ondanks dat er nog gesprekken liepen voor een tweede financieringstranche.”

Inzicht in dataverkeer SMiLe-platform

Het project SMiLe waar het platform een centrale rol in vervulde, wordt naar alle waarschijnlijkheid beëindigd. “We gaan hierover nog met Synple in overleg. Ze hebben overigens aan alle verplichtingen voldaan wat betreft de deelname. Waar onze interesse nu vooral naar uitgaat, is de hoeveel aan data die over dit platform is uitgewisseld. Daar hebben we geen inzicht in op dit moment. We willen hierover nog in gesprek met Synple.”

‘Wake-up call voor sector’

“Slecht nieuws.” Zo kwalificeert ook Walther Ploos van Amstel, lector city logistics  Hogeschool van Amsterdam het ter ziele gaan van Synple. “Maar, ik hoop dat het ook een wake-up call is voor de sector; wat gaan ze dan nu wel doen? Of, is het wachten op de Uber en Booking van de sector. Dan wordt het alleen maar ‘race-to-the-bottom’ met de laagste tarieven.”

Onvoldoende enthousiasme voor Synple

Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management op Nyenrode wijt het stopzetten van Synple aan gebrek aan interesse in de branche. “Vanaf een afstandje bekeken is horizontale samenwerking tussen logistieke dienstverleners een no-brainer; natuurlijk zijn er simpelweg te veel lege kilometers met alle congestie, fijnstof en CO2 en kostenproblemen van dien.  Een software tool voor match-making is dan een voor de hand liggende oplossing. Logisch dus dat er veel enthousiasme was rond Synple. Voor mijn gevoel lag dat enthousiasme vooral bij de investeerders. Maar de sector (of de voorlopers daarbinnen) behoorden niet direct tot de steunpilaren – hadden wellicht onvoldoende ‘skin in the game’.”

Volgens de hoogleraar vraag horizontale samenwerking meer dan een software tool (hoewel die onontbeerlijk is). “Er moet vooral de bereidheid zijn om de eigen regie gedeeltelijk op te geven, om data te delen, om de potentieel te leveren klantwaarde ver boven de initiële kosten te waarderen (dus om strategische keuzes te maken rond samenwerkingsverbanden). Ik zie in de sector (te) weinig visie op dit terrein.”

Belangrijke lessen

Mede gedreven door de lage marges is er in de sector weinig ruimte voor investeringen, stelt hij vast. Als ze zich niet onmiddellijk uitbetalen, kijkt men liever de kat uit de boom en sluit men aan als er een ‘proven concept’ is.” Tot slot stelt hij: “Niet elke start-up wordt een succes; dat hoor bij het risico van het ondernemen. Er zijn ongetwijfeld belangrijke lessen geleerd. Het is van belang dat deze breed worden gedeeld zodat we ondanks deze setback ons toch verder kunnen ontwikkelen (shit kan ook een input zijn voor vruchtbare grond).

 

Reageer op dit artikel