nieuws

Nederlands goederenvervoer zit in de lift

Distributie 1744

Nederlands goederenvervoer zit in de lift

De hoeveelheid in Nederland vervoerde goederen bedroeg het afgelopen bijna 1,7 miljard ton, een stijging van 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze stijging was te zien bij vrijwel alle modaliteiten, alleen via het spoor werd minder vervoerd, meldt het CBS.

Het grensoverschrijdend vervoer steeg vorig jaar tweemaal zo hard als het binnenlands vervoer. Grensoverschrijdend vervoer is volgens de statistici van het CBS goederenvervoer tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.

Luchtvrachtvervoer groeit fors

Vooral via de lucht en de weg werd er meer van en naar ons land vervoerd, blijkt uit de vandaag verschenen Jaarmonitor Goederenvervoer (download pdf). Het percentage goederenvervoer per vliegtuig bedraagt met 1,8 miljoen ton 0,2 procent van het totale vervoer vanuit en naar Nederland.

 

 

Lees ook:

Minister verwerpt reddingsplan vrachtvluchten Schiphol

 

 

Spoorgoederenvervoer daalde flink

Het spoorvervoer droeg als enige vervoerwijze niet bij aan de groei van het goederenvervoer vanuit, naar en binnen Nederland. Het vervoer per trein daalde het afgelopen jaar met 6,1 procent. De daling kwam vooral doordat er minder kolen naar Duitsland werden vervoerd. In vergelijking met 2016 daalde het kolentransport naar Duitsland met bijna een kwart. De laatste keer dat het vervoerde gewicht per spoor daalde was in 2012.

 

Lees ook:

Overheid geeft spoorgoederenvervoer flinke steun in de rug

Totale overslag Nederlandse zeehavens steeg

Ten opzichte van 2016 groeide het internationale transport met 1,7 procent tot 1,03 miljard ton. Bijna 58 procent van deze goederen werd met een zeeschip vervoerd. De totale overslag van goederen in Nederlandse zeehavens steeg volgens het CBS het afgelopen jaar met 1,2 procent. Deze groei kwam vooral door de gestegen hoeveelheid containers. De aan- en afvoer van bulkgoederen daalde het afgelopen jaar ten opzichte van een jaar eerder.

 

Lees ook:

‘Rendement van wegtransport neemt af’

 

744 miljoen ton goederen via de weg

Het totale binnenlands vervoer steeg met 0,9 procent tot 659 miljoen ton. Deze groei is volledig toe te schrijven aan het vervoer over de weg. Het binnenlands per trein en binnenvaartschip vervoerde gewicht daalde met respectievelijk 5,5 en 0,5 procent. Vooral vervoer van goederen over de weg presteerde volgens het CBS uitermate goed. In 2017 werd 744 miljoen ton goederen via de weg vervoerd door Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s, een stijging van 2,2 procent in vergelijking met 2016. Deze groei was zowel in het binnenlands als in het grensoverschrijdend wegvervoer van en naar Nederland, waarbij het grensoverschrijdende vervoer het meest toenam.

 

Lees ook:

Hoger loon en brandstof zetten winst transportsector onder druk

 

 

Toename internationale handel

Zowel het vervoer naar ons land als het vervoer vanuit ons land steeg met bijna 5 procent. Mede door de toegenomen internationale handel vervoerden ook Nederlandse vrachtauto’s meer goederen van en naar ons land. Het binnenlands vervoer steeg het afgelopen jaar met 1,3 procent. De gegevens van buitenlandse vrachtauto’s over 2017 zijn, zo meldt het CBS, deels ingeschat.

Meer internationaal vervoer door Nederlandse vrachtauto’s

Nederlandse vrachtauto’s vervoerden in 2017 ruim 104 miljoen ton goederen vanuit en naar ons land. Na twee jaren van krimp in het internationale vervoer steeg volgens het CBS het vervoerde tonnage met 3,5 procent. Naar Duitsland, de belangrijkste internationale bestemming voor Nederlandse vrachtauto’s, steeg het vervoerde tonnage met 5,5 procent. Er werden vooral meer landbouwgoederen en levende dieren naar Duitsland getransporteerd, 7,7 procent meer dan in 2016. Naar België, na Duitsland de belangrijkste buitenlandse bestemming, werd 0,8 procent minder vervoerd. Wel stegen de volumes die vanuit België naar Nederland werden vervoerd met 4,1 procent. Naar Frankrijk, de derde buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto’s, werd 10 procent meer vervoerd in 2017.

Reageer op dit artikel