nieuws

Overheid geeft spoorgoederenvervoer flinke steun in de rug

Distributie 2757

Overheid geeft spoorgoederenvervoer flinke steun in de rug

Het spoorgoederenvervoer kan een flinke kapitaalsinjectie tegemoet zien van de overheid om de concurrentiepositie ten opzichte van omringende landen te verbeteren. Zo maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks twaalf tot veertien miljoen euro vrij om de gebruikersvergoeding voor spoorgoederenvervoerders te verlagen.

De subsidie is onderdeel van een maatregelenpakket dat staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het maatregelenpakket maakt volgens de staatssecretaris de modal shift mogelijk en is daarmee in lijn met de klimaatdoelstellingen en het Regeerakkoord.

Toekomst goederenvervoer per spoor

Het pakket is vastgesteld in overleg met de Spoorgoederentafel waar verladers, spoorvervoerders/logistiek dienstverleners, terminals, havens, spoorinfrastructuurbedrijven, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overleggen over de toekomst van het goederentransport over het spoor. “Vandaag hebben we een grote stap vooruit gezet, door onze gezamenlijke doelen voor de nabije toekomst in één pakket vast te leggen”, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer dinsdag.

Omvang vervoerd tonnage is gestagneerd

Volgens de staatssecretaris is steun hard nodig omdat omdat het kostenniveau van spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere modaliteiten in de afgelopen jaren is verslechterd en de omvang in vervoerd tonnage is gestagneerd. “Voor de regio’s met zeehavens, industriegebieden en inland terminals in ons land is het spoor nodig om deze efficiënt, veilig en duurzaam met het Europese achterland te verbinden”, schrijft Van Veldhoven in haar brief aan de Tweede Kamer. Ook wil de staatssecretaris met het pakket steunmaatregelen het toenemend goederenvervoer over de weg beperken en verladers verleiden meer gebruik te maken van het spoor.

Gebruikersvergoeding op niveau van Duitsland

Het brede pakket van maatregelen bevat financiële en technische oplossingen voor het spoorgoederenvervoer. Tot en met 2023 wordt jaarlijks een bedrag van twaalf tot veertien miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld, zodat de netto gebruiksvergoeding op een vergelijkbaar niveau komt met Duitsland. Dit maatregelenpakket moet ervoor zorgen dat de omvang van het goederenvervoer per spoor groeit naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.

Concurrentiepositie onder druk

Het maatregelenpakket is, zo meldt Spoorpro.nl, een reactie op het Duitse Masterplan, waarin Duitsland vorig jaar haar plannen ontvouwde om de gebruikerstarieven te halveren. Zonder tegenmaatregelen aan Nederlandse zijde, zou dit desastreuze gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de spoorgoederenvervoerders in ons land.

Gezonde groei spoorgoederenvervoer

Voor de invoering van het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS gaat het kabinet nationale en Europese fondsen inzetten, waarmee de installatie van het beveiligingssysteem op zo’n manier gebeurt ‘dat deze een gezonde groei van het spoorgoederenvervoer mogelijk maakt’. Van Veldhoven schrijft in de begeleidende brief bij het maatregelenpakket dat het belangrijk is dat in de overgangsfase naar ERTMS ‘de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer niet verslechtert’. De draagkracht van de vervoerders voor de kosten moeten in deze periode ‘bewaakt worden’, aldus Van Veldhoven.

Forse impuls spoorgoederenvervoer

Voorzitter van de spoorgoederentafel Steven Lak (Deltalinqs, Evofenedex) zegt over de plannen: “Dit maatregelenpakket is het startpunt van een nieuwe aanpak. Het is daarbij ontzettend belangrijk dat alle partijen op het spoor met elkaar de schouders eronder blijven zetten. Ik zie een enorme bereidheid bij alle partijen en dit maatregelenpakket is een forse impuls voor het spoorgoederenvervoer.” Het maatregelenpakket wordt in de komende maanden samen met de spoorgoederentafel verder uitgewerkt.

Reageer op dit artikel