nieuws

‘Miscommunicatie in de logistiek is nog altijd gigantisch’

Distributie 2317

‘Miscommunicatie in de logistiek is nog altijd gigantisch’
René Bruijne (directeur van Transfollow): "Het belangrijkste is dat er een community platform komt voor het achterland. Daar hebben we de e-CMR-vrachtbrief natuurlijk voor nodig, maar wat veel belangrijker is dat er een community komt voor de weg en het achterland."

Het vergde enige aanlooptijd maar nu is het zover dat logistiek dienstverleners in de Benelux de komende drie jaar bij hun grensoverschrijdende activiteiten gebruik maken van de digitale vrachtbrief van het platform TransFollow. Zes vragen voor René Bruijne, de geestelijk vader van de digitale vrachtbrief. “Ratificatie door de Benelux is de opmaat voor een brede internationale uitrol van de digitale vrachtbrief.”

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaf afgelopen maart met haar Belgische en Luxemburgse collega’s na een officiële ratificering het startschot voor de proef met de digitale vrachtbrief – ook wel e-CMR genoemd- in de Benelux. De komende drie jaar kan iedere transportonderneming of logistiek dienstverlener binnen de Benelux of de digitale vrachtbrief van Transfollow zorgt voor een betrouwbare elektronische uitwisseling van vrachtgegevens, digitale ondertekening en het volgen van zendingen. Voor René Bruijne, directeur van Transfollow, vormt dit een mijlpaal in zijn missie voor een papierloos verzendproces.
“Het is absoluut goed nieuws voor logistiek Nederland, maar wat eigenlijk nog mooier is dat de nieuwe regering in Duitsland in het coalitieakkoord heeft vastgelegd dat zij in de komende regeerperiode de digitale vrachtbrief gaan invoeren. Dat wordt ook officieel geratificeerd waardoor het ook in juridische zin is vastgelegd”, zegt Bruijne.

1) Welke landen volgens nog meer?

“Polen, Italië en Portugal gaan ratificeren en Turkije heeft het al gedaan. Zelfs Iran en Rusland hebben getekend. Er zijn daarnaast meer landen die het voornemen hebben om te tekenen of nog bezig zijn in het proces. De eerste horde dat deze landen de digitale vrachtbrief accepteren is genomen. De enige achilleshiel in dit hele verhaal zijn de Britten. Dat komt vooral voort uit de Brexit. Er is daardoor onvoldoende capaciteit om naar de digitale vrachtbrief te kijken. De enige KPI die de Britten op dit moment hebben is de Brexit.”

2) Hoe kan het dat een VN-verdrag de e-CMR blokkeerde?

“Een internationaal VN-verdrag daterend uit 1956 over het internationale vervoer van goederen over de weg zorgde daarvoor. Probleem is dat je dit soort verdragen niet maar zomaar even kunt wijzigen. De oplossing die we hiervoor hebben bedacht is een addendum, het zogenaamde e-cmr protocol waardoor toch wordt voldaan aan onderdelen van het verdrag. Het voordeel is dat een addendum niet bindend is, elk land kan dus zelf beslissen of wel of niet wordt geratificeerd. In 2008 is dit protocol – waar ik een van de co-writers van was – ondertekend door de VN. Nederland, Spanje, Letland en Bulgarije hebben toen ook gelijk ondertekend. Dit ‘e-protocol’ was de opmaat van mijn ambitie van wat ik zelf noem: to get rid of the paper in logistics.

3) Mooi gezegd, maar hoe slaag je daar in?

“Het belangrijkste is dat er een community platform komt voor het achterland. Daar hebben we de e-CMR-vrachtbrief natuurlijk voor nodig, maar wat veel belangrijker is dat er een community komt voor de weg en het achterland. Die is er nog altijd niet terwijl er wel vergelijkbare platforms zijn voor havens. Om dat te realiseren heb je een neutrale partij nodig als het Transfollow-platform dat niet uit is op de data zoals bij andere platformen wel het geval is. Wij willen geen eigenaar worden van de data maar wel als facilitator fungeren; dus de snelweg waar de data overheen gaat en waar de sector zelf de eigenaar van is. Totstandkoming van dit platform is van levensbelang want door het onvoldoende delen wordt veel data in de logistieke keten verminkt. Dat gebeurt dagelijks en het gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld lange wachttijden. De miscommunicatie is gigantisch met als gevolg hoge faalkosten.”

4) Zijn landen overtuigd van de kostenbesparingen?

“In Nederland zijn er diverse onderzoeken gedaan en daaruit is gebleken dat het gebruik van de e-CMR een kostenvoordeel oplevert van 4,50 euro per vrachtbrief. Ik benadruk dat het hier gaat om  een gemiddelde, maar de administratieve lastenverlichting staat buiten kijf. In een recent Fins onderzoek onder vervoerders komt bijvoorbeeld ook naar voren dat de administratieve lasten per chauffeur 4.500 euro bedraagt en dat dit bedrag aanzienlijk kan worden verlaagd als gebruik wordt gemaakt van de digitale vrachtbrief.”

5) Wat is de status van de e-CMR over vijf jaar?

“Dan hebben alle Europese landen het e-CMR geratificeerd met uitzonder waarschijnlijk van Groot-Brittannië en ik denk dat de helft van de transporteurs digitaal werkt en dus geen papieren vrachtbrieven meer gebruikt. Wie dat dan nog wel doet, zal bij heel veel distributiecentra niet meer geaccepteerd worden omdat er niet met de vrachtwagen gecommuniceerd kan worden, de zending is onbekend is, we niet weten welke chauffeur komt afleveren en over welke certificaten hij of zij beschikt.”

6) Nederland is de bakermat, hoe is de stand nu?

“Het kan altijd beter, maar wat mij vooral tevreden stemt is dat hier de grote TMS-software- en boordcomputer leveranciers TransFollow aan het integreren zijn als standaard Dat maakt het voor vervoerders een stuk makkelijker om de e-CMR onderdeel te laten uitmaken van hun boordcomputers.”

Reageer op dit artikel