nieuws

Flevokust Haven in Lelystad handelt eerste containers af

Distributie 2482

Flevokust Haven in Lelystad handelt eerste containers af

De nieuwe containerterminal ten noorden van Lelystad is gisterochtend gedeeltelijk in gebruik genomen. De ingebruikname vond plaats met het verladen van de eerste containers door operator CTU Flevokust, de containertak van de Theo Pouw Groep.

De komende maanden wordt er nog hard gewerkt om het haventerrein van vijf hectare medio dit jaar helemaal af te maken. Tegelijkertijd wordt het binnendijkse havengebonden industrieterrein bouwrijp gemaakt.

Flevokust Haven belangrijke logistieke schakel

De nieuwe haven moet de regionale economie en biedt ruimte om te ondernemen in de jongste provincie van Nederland. Flevokust Haven heeft volgens de initiatiefnemers (de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland, red.) dan ook ‘de potentie om een belangrijke schakel te worden in logistiek Nederland’.

Betere ontsluiting Flevoland via water

CTU heeft met het verladen van de eerste containers vandaag het eerste deel van 200 x 50 meter kade van de haven in gebruik genomen. “Eigenlijk was Flevokust Haven al in bedrijf omdat we de overslag verzorgden via een tijdelijk locatie bij de Maxima-centrale. Met de ingebruikname van het haventerrein zijn we weer een stap dichter bij een efficiënte ontsluiting van de provincie Flevoland via het water”, zegt Etienne Morriën, directeur van CTU. Morriën heeft hoge verwachtingen van de containerterminal. “Met deze nieuwe regionale haven kunnen we vervoerders volop flexibiliteit bieden en meer snelheid bij het laden en lossen.”

Lelystad locatie Summit Logistieke Hotspots 2018

De logistiek vastgoedmarkt floreert als nooit tevoren dankzij de niet te stuiten ruimtevraag van logistiek dienstverleners en verladers. De opname cijfers rijzen dan ook de pan uit. Keerzijde is dat grond steeds schaarser wordt en er amper nog logistiek personeel te vinden is voor het werk in distributiecentra. Zo kopte NOS onlangs dat ‘Nederland als pakhuis van Noordwest-Europa, uit zijn voegen barst’. Over het nijpende personeelstekort, het gebrek aan grond en andere thema’s zal tijdens de derde editie van de Summit Logistieke Hotspots met als thema: de juiste locatie en juiste mensen – volop gediscussieerd worden door logistiek professionals, logistiek dienstverleners, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars en (regionale) overheden. Noteer alvast: de Summit Logistieke Hotspots vindt dinsdag 29 mei aanstaande plaats in de Catalina Hangaar op Lelystad Airport Businesspark (LAB). Ga voor meer informatie en inschrijven naar de eventsite van de Summit Logistieke Hotspots.

Multimodale binnenhaven met overslagkade

Flevokust Haven in logistieke hotspot Lelystad-Almere is een nieuwe multimodale binnenhaven met overslagkade en een havengebonden binnendijks bedrijventerrein ten noorden van Lelystad. Door de centrale ligging vlakbij de A6, de vaarroute Amsterdam – Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en de aanwezigheid van het spoor kan de haven zich ontwikkelen tot een belangrijke schakel in logistieke activiteiten.

Alternatief voor wegvervoer

Bovendien ligt de haven midden in een groot agrarisch productiegebied waarvoor binnenvaart een alternatief voor vervoer over de weg kan zijn. Vervoer over water is schoner en vermindert de filedruk. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading en stukgoed.

Haven medio dit jaar operationeel

Nadat ruim een jaar geleden het laatste water uit de bouwput werd gepompt, is er hard gewerkt aan het nieuwe haventerrein, de golfbreker en een vaargeul. Ter hoogte van Flevokust Haven is een kruispunt aangelegd op de IJsselmeerdijk. Het nieuwe kruispunt verbindt straks via de deze dijk de binnen- en buitendijkse terreinen met elkaar. De komende maanden wordt de terreininrichting afgerond en naar verwachting is de haven medio dit jaar volledige operationeel.

Binnendijks bedrijventerrein

Inmiddels wordt ook 7,4 hectare grond van het binnendijkse havengebonden bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. Dit is een gedeelte van fase 1, dat in totaal bestaat uit 43 hectare. Op basis van de marktvraag wordt het resterende deel van het terrein verder bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond. De locatie is daarmee geschikt voor bebouwing. Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad werken samen aan de ontwikkeling van Flevokust Haven. De provincie realiseert de buitendijkse containerterminal en overslaghaven en de gemeente Lelystad het binnendijkse havengebonden bedrijventerrein.

Reageer op dit artikel