nieuws

Stadsdistributiecentrum in Haarlem van de baan

Distributie 1728

Stadsdistributiecentrum in Haarlem van de baan
In 2010 testte Haarlem een met een stadsdistributietrein - een afgeleide was van de welbekende Cargohopper- bij de bevoorrading van een deel van horeca in de binnenstad.

Een stedelijk distributiecentrum om de Haarlemse binnenstad te bevoorraden te bevoorraden is niet haalbaar. Deze conclusie trekt de gemeenteraad van de stad. Er is onvoldoende draagvlak en het blijkt financieel niet haalbaar, meldt verladersorganisatie Evofenedex maandag.

Het besluit van de Haarlemse raad werd genomen na een verkenning die is uitgevoerd op verzoek van de projectgroep stedelijke distributie. Daaruit bleek dat een dergelijk stadsdistributiecentrum, van waaruit de Haarlemse binnenstad zou moeten worden bevoorraad, niet haalbaar is.

Onvoldoende draagvlak onder middenstand

Er zou volgens een verkenning van het gemeentebestuur van Haarlem onvoldoende draagvlak zijn voor een stadsdc en ook financieel is het een groot risico. Ook blijkt uit het bewuste onderzoek dat grootwinkelbedrijven beschikken over hun eigen distributienetwerk en dat zij al hun stromen al maximaal bundelen. Bovendien bestaat er onder ondernemers nog te weinig draagvlak om als inkoper eisen te stellen aan vervoerders. Een ander aspect is dat er geen geslaagde voorbeelden zijn uit andere steden waar sluitende businesscases bestaan voor een distributiecentrum.

Verladers moeten gaan bundelen

Wel is gebleken uit de verkenning dat ondernemers in de Haarlemse binnenstad graag willen samenwerken om te kijken hoe goederenvervoersstromen kunnen worden verbeterd. Gedacht wordt onder andere aan bundeling van stromen, waarbij bedrijven als ambassadeur optreden naar andere bedrijven. Ook wil Haarlem inzetten op het (uitwerken) van duurzaam inkopen met voorwaarden voor aanlevering en om verladers aan te sporen stromen te gaan bundelen.

Evofenedex ‘content met besluit’

Evofenedex laat maandag weten dat het zich kan ‘vinden in de conclusies van de verkenning en dat het ‘content is met het besluit van de gemeenteraad’. De projectgroep stedelijke distributie, waar de verladersorganisatie deel van uitmaakte, stelde eerder nieuwe vrachtroutes en het toegangsbeleid vast.

 

 

Reageer op dit artikel