nieuws

Schone stadsdistributie: ‘We moeten versnellen en doorpakken’

Distributie 3229

Schone stadsdistributie: ‘We moeten versnellen en doorpakken’

Kansen en innovaties genoeg om stadsdistributie slimmer en schoner te maken. Waarom komt het dan nog maar zo mondjesmaat van de grond? Verladers, logistieke dienstverleners en brancheorganisaties zien onvoldoende de urgentie. De oplossingen die er zijn verdienen juist in versneld tempo navolging. Dat blijkt uit het ‘Nationaal onderzoek schone stadsdistributie’ van ABN AMRO en Logistiek.nl.

Hoewel 87 procent van de respondenten vindt dat het goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet, stelt 61 procent dat de sector onvoldoende in actie komt om een reorganisatie van de stadsdistributie vorm te geven. Alleen door de krachten in de keten en met lokale overheden te bundelen, kan de logistieke sector stappen zetten om daadwerkelijk de transformatie te realiseren, vindt Bart Banning, sector banker Transport & Logistiek bij ABN AMRO. “Bundeling van innovatiekracht en logistieke kennis maakt de weg vrij naar een schonere stad. Alle spelers moeten hun gezamenlijke ambities hierbij als uitgangspunt nemen en zich laten inspireren door de ‘early adopters’ van een schone stadsdistributie”.

Steden aan zet

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten de meeste verantwoordelijkheid en de meeste invloed op een succesvolle transitie naar een schonere stadsdistributie zien bij de steden.

 

 

Maar er is meer nodig dan alleen het commitment van steden. Banning: “Digitalisering en nieuwe technologie – zoals robotisering en sensortechnologie, maar ook grootschalige implementatie van elektrisch vervoer- gaan helpen om dit in een hogere versnelling te brengen. Dit betekent dat je moet accepteren dat innovatie een kostprijs heeft en andere risico’s met zich meebrengt. Door deze kosten en risico’s vanuit een gezamenlijke ambitie met elkaar te delen, leiden kansrijke innovaties tot een succesvolle transitie. Alleen zo blijven de steden ook in de nabije toekomst leefbaar.”

Samenwerking is essentieel

In deze visie staat Banning niet alleen. Ook Walther Ploos van Amstel is sinds jaar en dag voorvechter van slimme logistieke oplossingen in de stad. Hij onderzoekt, constateert en werkt ook zelf samen met verschillende stakeholders aan oplossingen. De docent aan de Hogeschool van Amsterdam ziet veel mogelijkheden en kansen. Terugkerende elementen zijn: elektrische vrachtvoertuigen, slim inzetten van data met geavanceerde IT-technologie, hubs (overslagpunten voor vrachtwagens) aan de rand van de stad, innoverende ondernemers, en overheden die hun rug recht houden. “Vooral samenwerking is essentieel. Ik zie dat nog te weinig. Nu gaat de conservatieve transportsector pas anders werken als er één partij op de markt komt die de logistiek op een radicaal andere én goedkopere manier regelt, zoals we zagen met de komst van Deliveroo.”

Elektrisch ontwikkelt snel

Dat velen nog de kat uit de boom kijken als het gaat om elektrische voertuigen, zal niet heel lang meer duren, denkt Herman Wagter, programma manager Topsector Logistiek bij Connekt. “Onder water gebeurt er nu al veel, kijk naar de productiestijging van accupakketten in China, maar ook de VS en Europa komen eraan. Vrachtwagenfabrikanten die aankondigen elektrische vrachtwagens te gaan produceren. De slimme, elektrische stadsdistributie zal zich steeds sneller gaan ontwikkelen.”

Lees ook: Elektrische stadsdistributie verbetert leefbaarheid stad

Bevoorraden moet efficiënter

Arthur van Dijk, voorzitter van TLN reageert in een uitzending van BNR nieuwsradio vrijdagochtend 23 februari op het onderzoek. “We denken dat ook op dit moment al het bevoorraden niet efficiënt gebeurt omdat steden eigen afspraken maken met bedrijven. Veel van de logistieke bedrijven die in meerdere steden komen moeten op hetzelfde tijdstip komen bevoorraden.”

Versnellen

Bart Banning

Bart Banning

Wat is er dan nodig om tot die volgende stap te komen? “Aan de woorden die Ploos van Amstel vaak gebruikt: het moet schoner, slimmer, veiliger en stiller in de stad. Zou ik het woord ‘sneller’ willen toevoegen”, zegt Banning. 2025, het jaar dat emissie vrije stadsdistributie een feit zou moeten zijn komt immers rap dichterbij.

Tesla zet toon

Ook de doorontwikkeling van alternatieve brandstoffen helpt met versnellen. “De in oktober 2017 aangekondigde Tesla Semi heeft voor reuring gezorgd”, aldus Banning. “Ondanks dat het nog te bezien valt of Tesla op tijd kan voldoen aan de Europese regelgeving, is de toon wel gezet.”

Volgens Banning is er een cultuurverandering nodig die de commitment op twee fronten zou moeten aanscherpen:

  • Shared Value

Alle ketenbetrokkenen werken vanuit een gezamenlijk streven toe naar een schone stad. Denk hierbij aan het verdelen van de risico’s die vaak verbonden zijn aan innovaties. In een ‘shared value’ omgeving deel je die risico’s. Hierdoor is de succeskans voor innovaties groter.

  • Responsible innovation

De vraag voor iedere betrokkene bij het thema emissievrije stadsdistributie is hoe zijn innovatie kan bijdragen op dit maatschappelijke vraagstuk. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de kostprijs. Zoek partijen waarmee je samen innovaties kunt inzetten om ook maatschappelijke doelen te bereiken.

Emissievrij in de stad in 2025 is mogelijk

Hoe denken respondenten uit het onderzoek over de snelheid van emissievrije stadsdistributie? 61 procent acht het haalbaar in 2025. Van de 39 procent die dat niet haalbaar acht, denkt dat dit wel in 2030 lukt. 43 procent denkt pas in 2035, 18 procent in 2040.

 

Data delen

71 procent van de deelnemers verwacht dat de meest impact komt van data sharing op de efficiency van het logistieke proces. Gevolgd met 67 procent de impact van de doorontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Als meest kansrijke alternatieve brandstof staat elektrische aandrijving op 1, gevolgd door waterstof.

 

Gratis onderzoeksrapport downloaden

Meer over de kansen om emissievrije stadsdistributie te versnellen, de impact van innovaties en de cultuur en gedragsveranderingen die nodig zijn, kunt u lezen in het uitgebreide onderzoeksrapport.

 

Reageer op dit artikel