nieuws

Brexit en personeelstekort belemmeren groei transportsector

Distributie 4558

De op Nederland gerichte branches, zoals wegtransport en opslagbedrijven, profiteren van de aantrekkende binnenlandse markt. Risico’s die de groei van de transport en logistiek sector in de weg staan zijn Brexit en het grote personeelstekort, waar vooral het wegtransport veel last van heeft.

Brexit en personeelstekort belemmeren groei transportsector

Deze voorspellingen doet ABN Amro in een vandaag verschenen sectorprognose. Ondanks de Brexit en de personeelstekorten profiteert de transport- en logistiek sector volgens de bankeconomen de komende jaren volop van de Nederlandse export die harder groeit dan eerder voorzien.

Sector profiteert van groei bouw en online

De groei ligt dit jaar hoger dan in 2017. In 2019 neemt het groeitempo naar verwachting af, doordat de export dan ook minder hard groeit. De op Nederland gerichte branches, zoals wegtransport en opslagbedrijven, profiteren van de aantrekkende binnenlandse markt. Vooral de stijgende bouwproductie en toenemende online aankopen zorgen hiervoor.

Vervangend handelsakkoord na Brexit cruciaal

Grote bedreiging is zoals gezegd de Brexit die volgend jaar zijn beslag krijgt. Er wordt langzaam voortgang geboekt in de onderhandelingen hierover, maar er is volgens de bank nog geen duidelijkheid over een vervangend handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK). Voor de Nederlandse transportsector hangt hier veel vanaf.

 

Personeelstekort
in de logistiek

personeelstekort

 

 

 

Zo staat het ervoor >>>

 

 

Langere wachttijden dreigen bij douane

Het VK is na Duitsland en België de belangrijkste exportmarkt van Nederland. Handelsbelemmeringen kunnen zorgen voor langere wachttijden bij de douane wat extra kosten voor transportbedrijven met zich meebrengt.

Shortsea sector kan profiteren van Brexit

De Brexit kan ook positief uitpakken voor Nederlandse bedrijven, omdat het land niet meer als toegang tot de EU kan worden gebruikt. Hier kan de shortsea sector van profiteren. Al met al zijn de prognoses voor 2019 hierdoor nog onzeker, aldus de economen van ABN Amro.

Transportsector kampt met personeelstekort

Een andere bedreiging die de groei van de transportsector in de weg staat, is het structurele personeelstekort. Inmiddels geeft ruim 20 procent van de transportbedrijven bij het CBS aan dat zij hier last van hebben.

Grote verschillen in deelbranches

De verschillen tussen de deelbranches in de transport en logistiek zijn volgens de bank groot. De problemen zijn in het wegtransport verreweg het grootst. In deze branche gaf meer dan 27 procent van de wegtransporteurs aan dat zij zitten te springen om personeel.

Zee- en kustvaart heeft geen personeelsprobleem

In de binnenvaart, opslag en logistieke dienstverlening schommelt het percentage tussen de 13 en 16 procent. Alleen in de zee- en kustvaart is er geen probleem; daar geeft maar 0,9 procent van de bedrijven aan te weinig personeel te hebben.

Reageer op dit artikel