nieuws

Benelux start pilot met digitale vrachtbrief (e-CMR)

Distributie 3088

Benelux start pilot met digitale vrachtbrief (e-CMR)

In de Benelux start per 1 december een pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-CMR) voor het intra-Benelux wegvervoer. De Benelux-landen willen met deze proef onderzoeken of de zogeheten e-CMR als controle instrument minimaal net zo betrouwbaar en veilig is als de papieren versie.

Het uiteindelijke doel is om, vanuit controle oogpunt, na te gaan of en onder welke voorwaarden deze digitale vrachtbrief als volwaardig alternatief toegelaten kan worden in het internationale wegtransport. Daarom zijn voor de opzet van deze pilot de bepalingen gehanteerd uit het in 2008 tot stand gekomen e-protocol bij het CMR verdrag.

Toepassing in de praktijk van e-CMR

Vanaf maart volgend jaar mogen op te maken e-CMR’s in het kader van de proef daadwerkelijk in de praktijk worden gebruik. De gedetailleerde opzet en inhoud van de pilot, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor partijen, zijn vastgelegd in een zogenaamde Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie.

Pilot beperkt tot Benelux vrachtvervoer

De proef is overigens beperkt tot het intra-Benelux vrachtvervoer en kan zowel het vervoer tussen de Benelux-landen betreffen, als nationaal vervoer, inclusief cabotage. Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemende transporteurs en logistiek dienstverleners en ook niet aan het aantal aan te maken e-CMR’s.

Digitale vrachtbrief bespaart papieren rompslomp

In zowel Nederland als België zijn digitale vrachtbrieven al enige jaren in gebruik in het wegvervoer. Ze besparen bedrijven veel administratie, omdat de meeste gegevens niet steeds opnieuw hoeven te worden ingetikt. De grensoverschrijdende toepassing moet de opmaat vormen voor een  internationale adaptatie van de digitale vrachtbrief.

Reageer op dit artikel