nieuws

Vrachtwagen taks is ‘onverteerbaar’

Distributie 2096

Het nieuwe kabinet maakt een slechte beurt bij Evofenedex en TLN. De belangenorganisaties betreuren de invoering van kilometerheffing voor vrachtwagens. Positieve kritiek op het Regeerakkoord is er ook.

Vrachtwagen taks is ‘onverteerbaar’

De mobiliteitsplannen van het nieuwe kabinet roept gemengde gevoelens op bij de logistieke belangenorganisaties. De invoering van kilometerheffing voor vrachtwagens valt slecht bij onder meer Evofenedex en TLN. TLN kwalificeert het plan als ‘onverteerbaar’.

Lastenverzwaring

Beide organisaties stellen dat de taks enkel tot lastenverzwaring leidt en niet tot minder files en een schoner milieu. Volgens Evofenedex, al jaren fel tegenstander van het plan, vermindert het aantal files hierdoor niet en draagt het plan ook niet bij aan een schoner milieu.

Meer kleine vrachtwagens

TLN vreest ook dat de maatregel de groeiende ontwikkeling naar goederenvervoer met kleinere vrachtauto’s of bestelauto’s vergroot. Deze categorie valt straks niet onder de kilometerheffing. “We moeten ons afvragen of dat een wenselijke ontwikkeling is in het kader van filebestrijding en duurzaamheid”, aldus Arthur van Dijk, directeur TLN.

Plannen infrastructuur

Positiever is TLN over de extra investeringen in infrastructuur: 2 miljard euro voor 3 jaar en nog eens 100 miljoen structureel. Ook de plannen in het Regeerakkoord op het gebied van arbeidsmarkt en ontslagrecht vindt TLN positief.

Milieuzones

Het plan om net zoals in Duitsland, om één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones, noemt Evofenedex ‘een stap in de goede richting. Maar de ‘ouderwetse statische milieuzones’ zijn wat Evofenedex betreft verleden tijd. “Ze moeten plaatsmaken voor slimme zonering waarbij toegang tot de zone via één nationaal loket geregeld is.”

Reactie Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie ziet het gepresenteerde Regeerakkoord als een goede stap vooruit om de mobiliteits- en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken. De Mobiliteitsalliantie is een  samenwerkingsverband van de ANWB, RAI Vereniging, TLN, NS, KNV, HTM, RET, GVB, Transdev, Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz, Bovag, Fietsersbond, VNA, MKB Infra, VZR, FEHAC, CBRB, Landelijk Veren Platform en reizigersvereniging Rover.

 

Reageer op dit artikel