nieuws

TLN: in 2025 alle stadsdistributie elektrisch

Distributie 4462

TLN: in 2025 alle stadsdistributie elektrisch

De CO2-uitstoot halveren in Nederland. Zero emissie in de binnensteden in 2025 en low emissie in het buitengebied. Dat wil branchevereniging TLN met haar leden en collega-brancheorganisaties realiseren in het Nederlandse beroepsgoederenvervoer.

Elektrisch aangedreven vrachtauto’s vormen voor stadsdistributeurs een belangrijke factor in de reductie van CO2-uitstoot in de stad. TLN denkt dat het haalbaar is om in 2025 de bevoorrading van de grotere binnensteden met zero emissie voertuigen te verrichten. Daarnaast is het belangrijk om een uitfaseringsregeling te treffen tot 2030 voor het gebruik van biodiesel en biogas.

Goed voorbeeld doet goed volgen

TLN roept haar leden op om de al vele goede voorbeelden op het gebied van duurzaamheid binnen transportbedrijven te laten zien. “Zo kunnen we aantonen dat de transitie die nodig is om de doelstellingen te bereiken al in gang is gezet.” De transitie kan pas echt slagen als alle betrokken partijen de schouders eronder zetten meent TLN. Van rijksoverheid tot gemeenten en collega-brancheorganisaties en van transportondernemers tot voertuigbouwers en brandstofleveranciers.

Lees ook: Hogescholen onderzoeken elektrische stadsdistributie

TLN vindt dat er zo snel mogelijk voldoende materieel beschikbaar moet komen plus ene subsidieregeling om ondernemers tegemoet te komen. Bovendien is het voor transportondernemers belangrijk om te weten op welke wijze de zero emissie gebieden er uit zien en waar ze aan toe zijn. Daar ligt een taak voor de gemeenten. Green Deal ZES voert overleg hierover met de grotere gemeenten.

GreenTruckFuel

Voor het overige binnenlands vervoer streeft TLN naar de toepassing van GreenTruckFuel, waarmee low emissie doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Zero emissie doelstellingen worden daar haalbaar op het moment dat de benodigde techniek, om rendabel langere afstanden met een elektrisch aangedreven vrachtwagen te kunnen rijden, beschikbaar is.

Logistieke hubs

Wat betreft logistieke hubs begrijpt en merkt TLN in het overleg met de gemeenten dat het realiseren van een logistieke hub nog niet zo simpel is. Er komt veel bij kijken, onder andere op het gebied van voorzieningen (denk aan elektrische laadpalen en de beveiliging) en het ruimtebeslag. In het ideale geval heeft elke gemeente met een zero emissie gebied in 2025 ook een goedwerkende logistieke hub. Dat kan ook betekenen dat gemeenten een hub delen (‘shared logistics’).

Zero-Low-High loket

TLN heeft het Zero-Low-High loket geopend, waarnaar voorbeelden van duurzame initiatieven en ontwikkelingen kunnen worden gemaild. Ook bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingspartners op het gebied van duurzaamheid kunnen hier terecht.

Lees ook: Ontwikkeling elektrische trucks neemt vlucht

Reageer op dit artikel