nieuws

Weinig animo wegtransport voor alternatieve brandstoffen

Distributie 2831

Weinig animo wegtransport voor alternatieve brandstoffen

Het gebruik van alternatieve brandstoffen door het Nederlandse wegtransport komt nauwelijks van de grond. Dit terwijl Nederland de sector transport en logistiek ver achter loopt bij de Europese CO2-doelstellingen. Meer overheidsingrijpen is snel vereist, stellen ING, TVM en Panteia in een gezamenlijk rapport vandaag.

De timing van de presentatie van dit rapport voorafgaand aan de beurs Transport Compleet is opmerkelijk, aangezien gisteren TLN een oproep deed aan zijn leden om over acht jaar Nederlandse binnensteden alleen nog maar te bevoorraden met elektrische trucks, vooral bedoeld om de CO2 uitstoot fors te verminderen.

Nederland loopt ver achter

In die doelstelling om de CO2 uitstoot te verminderen door gebruik te maken van alternatieve brandstoffen in plaats van fossiele blijft de Nederlands transport en logistiek sector ver achter in Europa, zo bleek vanochtend tijdens de presentatie van het onderzoek door ING, TVM en Panteia.

Reductie broeikasgassen

Om te voldoen aan de afspraken uit het Akkoord van Parijs heeft de Europese Unie voor haar lidstaten doelstellingen opgesteld over het terugdringen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Gemeten naar de prestatie in alle sectoren gezamenlijk ligt Nederland op schema voor wat betreft de reductie van broeikasgassen.

Snelle overgang naar alternatieve brandstoffen

Echter, de transport- en logistiek sector blijft ver achter op deze doelstelling van CO2-reductie. Een snelle overgang naar alternatieve brandstoffen in de sector is daarom noodzakelijk om aan de strenge doelstellingen te kunnen voldoen.

Netwerk tankstations in ontwikkeling

Er is inmiddels al wel een netwerk van tankstations voor alternatieve brandstoffen, Die is, zo concluderen de opstellers van het rapport, alleen nog in prille ontwikkeling en bij lange na niet op het niveau van fossiele brandstoffen.

Alternatieve brandstoffen niet populair

Dat alternatieve brandstoffen niet populair zijn, bleek uit de cijfers die vanochtend werden gepresenteerd. Zo werden in Nederland begin dit jaar nog maar 900 van de 196.000 vrachtvoertuigen met een gewicht hoger dan 3,5 ton aangedreven door een alternatieve brandstof , een brandstof anders dan diesel, benzine, LPG en dual fuel.

Wegvervoerders investeren nauwelijks

Die geringe populariteit wordt veroorzaakt doordat er grote twijfel heerst bij transporteurs en logistiek dienstverleners of de alternatieve brandstoffen voor lange tijd, op voldoende locaties en tegen een constante prijs te verkrijgen zijn. Dit leidt tot een impasse: wegvervoerders investeren hierdoor nauwelijks in alternatieve brandstoffen en door de aantrekkende economie kiezen zij nu voor snelle uitbreiding van hun vervoerscapaciteit op basis van fossiele brandstoffen.

Overheid moet reguleren

Om deze impasse te doorbreken is snel regulering noodzakelijk die zekerheid biedt over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van alternatieve brandstoffen.

Ieder vervoerssegment specifieke oplossing

Volgens de opstellers van het onderzoek kan de overheid sturen en duidelijkheid scheppen door voor elk vervoerssegment een keuze voor te schrijven die het beste werkt om verduurzaming te realiseren. Dit is dringend nodig omdat ieder vervoerssegment een specifieke eigen oplossing vraagt.

Stadsdistributie moet schoon elektrisch

Zo is in de steden elektrisch rijden het beste alternatief omdat stedelijke distributie schone en stille voertuigen vereist. Momenteel voldoen alleen elektrische vrachtvoertuigen aan deze kwalificaties. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek deed TLN gisteren dus al de oproep om stedelijke distributie in 2025 volledig elektrisch te laten gebeuren.

Biobrandstof voor binnenlands vervoer

Voor het binnenlandse vervoer is biobrandstof het beste alternatief in de overgang naar elektrisch, omdat bij elektrisch actieradius en vermogen zich nog verder moeten ontwikkelen, concluderen TVM, Panteia en ING. Daarnaast zijn voor het internationale vervoer en zwaar transport biobrandstoffen (en uiteindelijk waterstof) de beste optie gezien de benodigde grote volumes en actieradius.

Stop met bijmengen

Tot slot moet de huidige praktijk van het bijmengen van bio- in fossiele brandstoffen gestopt worden voor die vervoersstromen waar nu al betere alternatieven voorhanden zijn. Want het verplichten van bijmengen werkt daar het nemen van grote stappen in verduurzaming tegen, namelijk het investeren in een goed netwerk aan biofuel pompstations, elektrische laadpunten en aangepaste voertuigen.

CNG en LNG het populairst

Vrachtvoertuigen die rijden op aardgas (CNG en LNG) zijn – gezien de gebruiksaantallen – momenteel het meest ingezette alternatief. Er rijden nu ruim 500 voertuigen op CNG, wat 60 procent is van de alternatieven, en bijna 300 (31 procent) op LNG.

Bijna geen elektrische vrachtvoertuigen

Vrachtvoertuigen op elektriciteit zijn er nauwelijks. In Nederland rijden nog geen 70 (8 procent) van dit soort voertuigen. Slecht 6 (0,7 procent) vrachtvoertuigen rijden op waterstof en vrachtvoertuigen die rijden op alcohol sluiten de rij met maar 3 (0,3 procent) exemplaren.

Inhaalslag op het gebied van verduurzaming

Ten opzichte van 5 jaar geleden zijn de aantallen vrachtvoertuigen die alternatief worden aangedreven nauwelijks toegenomen. Dit geeft aan dat er voor de Nederlandse transport- en logistieksector nog een inhaalslag te maken is op verduurzaming.

‘Elektrisch en waterstof hebben de toekomst’

Manfred Kindt (Panteia), die vanochtend een toelichting gaf op het rapport voorafgaand aan de Transport Compleet beurs, verwacht desalniettemin grote veranderingen de komende 5 jaar. “Kijkend naar alternatieve brandstoffen lijkt elektrisch en waterstof het te gaan worden. Het stedelijke vervoer is al volop in beweging en zie je de overgang naar elektrisch. Laat je deze ontwikkeling als ondernemer liggen, kom je straks bedrogen uit. Vroeg instappen geeft aanloopkosten maar biedt voordelen ondanks de vele onzekerheden.”

Reageer op dit artikel