nieuws

West-Brabant start project voor meer goederenvervoer per spoor

Distributie 2273

West-Brabant start project voor meer goederenvervoer per spoor

De regio West-Brabant wil het goederenvervoer via het spoor stimuleren met een bundelproject. In dit zogenaamde project MORe bundelen drie West-Brabantse bedrijfslocaties, waar op- en overslag mogelijk is, en logistieke bedrijven de krachten om in de logistieke hotspot nummer 1 van Nederland de modal shift naar het goederenspoor te maken

Logistieke bedrijven gevestigd op haven en industrieterrein Moerdijk, de bedrijventerreinen Weststad in Oosterhout, Borchwerf en Majoppeveld in Roosendaal gaan samen het bundelingsproject op het spoor ten uitvoer brengen. Ze krijgen bij deze ketensamenwerking steun van de gemeenten Oosterhout en Roosendaal, het Havenbedrijf Moerdijk, REWIN en de Regio West-Brabant (RWB), een alliantie waar 19 gemeenten in West-Brabant met elkaar samenwerken op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit en duurzaamheid.

Ketenregisseur moet volumes samenbrengen

Een onafhankelijke ketenregisseur, Sjoerd Sjoerdsma, is aangetrokken om het project verder vorm te geven. Sjoerdsma, voormalig directeur van KeyRail en verbonden aan NextLogic, heeft als opdracht om de betrokken partijen en hun volumes samen te brengen. Vervolgens is het zijn taak om samen op te trekken naar de railoperators.

Betrouwbare diensten leveren

Sjoerdsma richt zich daarbij op twee doelgroepen: bedrijven die al gebruik maken van het spoor en deze voorziening verder willen ontwikkelen en bedrijven die voornamelijk via de weg vervoeren en daar alternatieven voor zoeken. Door volumes te bundelen worden volgens de initiatiefnemers van het bundelingsproject ‘de juiste condities gecreëerd om de ‘overslag’ naar het spoor mogelijk te maken, uit te breiden en betrouwbare diensten te leveren tegen een concurrerend tarief’.

Spoorcapaciteit beter benutten

Door samen te werken, willen overheid en bedrijfsleven het goederenvervoer per spoor naar en vanuit de regio West-Brabant een boost geven. De beschikbare capaciteit op het spoor wordt beter benut, want vooral op het laatste (regionale) gedeelte van het spoor -de zogenaamde last mile- is volgens de deelnemers aan het project voor veel verbetering vatbaar om vooral op de langere (Europese) afstanden van spoorvervoer gebruik te maken. De modal shift moet ook zorgen voor een beter vestigingsklimaat in de logistieke hotspot nummer 1 van Nederland.

50.000 euro subsidie

Het West-Brabantse modal shift initiatief, waar onder andere Wuppermann, A2B-online, De Graaf Logistics, Teuben, CCT Moerdijk, OBM, Gefco en Jan de Rijk aan deelnemen, wordt door de provincie Noord-Brabant ondersteund met een subsidie van 50.000 euro.

Reageer op dit artikel