nieuws

ILT: ‘Lokale cabotage komt minimaal voor’

Distributie 1109

ILT: ‘Lokale cabotage komt minimaal voor’

Het lokale vervoer van goederen door buitenlandse vrachtwagens (cabotage red.) komt in Nederland maar beperkt voor. Dit blijkt uit controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam en het luchthavengebied rond Schiphol.

De ILT controleerde 361 buitenlandse vrachtwagens. Er werden 13 buitenlandse wagens aangetroffen die lokaal goederen vervoerden, hoofdzakelijk in het Rotterdamse havengebied. In 5 gevallen gebeurde dat niet volgens de regels. Deze transporten werden door de inspectiedienst beëindigd en beboet. De ILT voerde ook administratieve controles uit bij 8 betrokken opdrachtgevers.

In 5 gevallen ging het om Polen

Van de voornoemde 13 situaties waarin geconstateerd is dat er sprake was van lokale cabotage ging het in 5 gevallen om voertuigen uit Polen en in 4 gevallen om voertuigen uit Roemenië en in 4 gevallen betroffen het andere nationaliteiten. In de meeste gevallen ging het om een trekker met oplegger. In geval van illegale cabotage heeft de inspectie proces-verbaal opgemaakt tegen de vervoerder en het transport laten beëindigen.

Beperkte kennis van cabotageregels

ILT voerde ook administratieve controles uit bij 8 betrokken opdrachtgevers. Hierbij bleek dat zij een beperkte kennis hebben van de regels voor dit soort vervoer. De bezochte bedrijven beloofde maatregelen te nemen.

Maximaal 3 cabotageritten in NL

Het binnenlands vervoer van goederen door buitenlandse vervoerders heet cabotage. Buitenlandse vrachtwagens mogen in Nederland maximaal 3 cabotage-ritten uitvoeren binnen 7 dagen, als ze Nederland beladen binnenkomen. Als buitenlandse vrachtwagens Nederland onbeladen binnenkomen, mogen ze maximaal 1 cabotage-rit maken binnen 3 dagen. Ze moeten ook een volledige ritadministratie bijhouden.

Aanvulling op eerder cabotage onderzoek

De ILT voerde deze extra controles uit na signalen uit de transportsector dat op specifieke plekken in Nederland zogeheten lokale cabotage zou plaatsvinden. Dit rapport is een aanvulling op eerder onderzoek naar cabotage dat in 2015 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met de ILT.

Reageer op dit artikel