nieuws

Het is tijd voor LEVV in Amsterdam

Distributie 2252

Het is tijd voor LEVV in Amsterdam

Donderdag vergadert de Amsterdamse gemeenteraad over de opkomst van lichte, elektrische vrachtvoertuigen. Ga het omarmen, juich het toe en faciliteer deze trend, zo bepleit de HvA.

LEVV staat voor Lichte, Elektrische VrachtVoertuigen in stedelijke distributie. Een consortium onder leiding van de HvA (Hogeschool van Amsterdam) wil dat de gemeenteraad kiest voor een autoluwe stad met uitstootvrij (vracht)verkeer. Daar kunnen deze transportmiddelen, denk aan vrachtfietsen met elektrische trapondersteuning, aan bijdragen. Elektrische bestelwagens zijn nog te duur, meent projectleider Susanne Balm. Bovendien maakt het batterijpakket de voertuigen te zwaar voor een B-rijbewijs. Samen met andere initiatiefnemers schreef ze een oproep aan de gemeenteraad om een ander beleid.

Andere afweging van belangen

“Er is steeds meer vrachtverkeer in Amsterdam. Consumenten, bedrijven en instellingen kopen steeds meer online. Er wordt veel gebouwd en gerenoveerd. Er komt steeds meer horeca. Dit leidt tot meer en vooral kleinere zendingen. Op straat en op de stoep, zien we bestelbusjes. Het is een ergernis voor zowel chauffeurs, bewoners, ondernemers en bezoekers. Het is een hele opgave voor de gemeente, die zowel de belangen van het bedrijfsleven als van haar inwoners moet afwegen. Zonder transport staat de stad stil. De stad afsluiten voor stedelijke distributie is geen optie. De gemeente Amsterdam wil schone voertuigen: oude bestelbussen zijn niet meer welkom in de milieuzone. Elektrische bestelbussen zijn nog te kostbaar voor de vervoerders.”

Maak het prettig op straat

“Leveranciers en logistiek dienstverleners ervaren die druk ook. Zij zoeken naar oplossingen om niet alleen efficiënter, maar vooral ook schoner te vervoeren. Een van de oplossingen is de inzet van LEVVs. Dit zijn vrachtfietsen met elektrische trapondersteuning – van onder andere de Amsterdamse Urban Arrow – en kleine elektrische voertuigen, zoals de Goupil of de Stint. Deze voertuigen zijn wendbaar, schoon, stil en vaak sneller in steden dan de bekende bestelbus en ze nemen minder ruimte in beslag. Ze zijn uitermate geschikt voor leveringen waarvoor de capaciteit van een bestelbus niet nodig is. Dat is een stuk prettiger voor de straat.”

Goed alternatief is beschikbaar

“Amsterdammers zien de LEVVs steeds vaker terug in de stedelijke distributie, voor post- en pakketvervoer, horecaleveringen en servicemonteurs. Ze zien bedrijven als PostNL, Bubble Post, DHL, Tring Tring, Albert Heijn en Marleen Kookt met deze oplossingen in het straatbeeld verschijnen. De makers van LEVV werken aan veilige voertuigontwerpen. Logistiek dienstverleners werken aan nieuwe logistieke concepten, die de inzet van LEVV mogelijk maken. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt via het onderzoeksproject LEVV-LOGIC en onderzoekt hoe LEVVs een goed alternatief kunnen zijn voor de bestelbus.”

Veiligheid komt in gedrang

“De LEVV’s roepen ook vragen en negatieve reacties op. Vragen over de veiligheid van deze voertuigen als ze gemengd rijden met het gemotoriseerd verkeer. Weerstand tegen nog meer en grotere voertuigen op de toch al volle fietspaden. Er is terechte angst dat de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar komt en dat in plaats van de straat, de stoep straks geblokkeerd wordt. Maar het alternatief is de bestelbus. Een groter, gevaarlijker en meer vervuilend alternatief.”

Actieve rol is nu nodig

“Amsterdam is nog niet voorbereid op een groei in LEVVs. De onzekerheid over toekomstig beleid voor LEVVs staat de ontwikkeling in de weg. Dit terwijl de voertuigen bijdragen aan meer bereikbaarheid, veiligheid, een autoluwe stad en uitstootvrije stadslogistiek. De gemeente zou de komst van LEVVs moeten omarmen, toejuichen en de ontwikkeling faciliteren met duidelijk beleid. Er is letterlijk ruimte nodig. Dat beleid gaat over meer fietsstraten, een lagere maximale snelheid van autoverkeer, en een actieve rol van de gemeente bij het ontwikkelen van logistieke faciliteiten voor LEVVs, zoals laad- en losplekken en overslaglocaties in de stad.”

Namens het LEVV-LOGIC consortium:
Susanne Balm (projectleider LEVV-LOGIC, HvA)
Walther Ploos van Amstel (lector City Logistics, HvA)
Kaspar Koolstra (onderzoeker Verkeerskunde, HvA)
Freek Willems (Vereniging DOET)

Wat is nu al mogelijk? – zes praktijkvoorbeelden

Albert Heijn bezorgt elektrisch in Amsterdam

Reageer op dit artikel