nieuws

Goederenvervoer Noord Limburg stijgt 22 procent

Distributie 1945

Goederenvervoer Noord Limburg stijgt 22 procent

Het goederenvervoer van en naar Noord-Limburg is tussen 2010 en 2015 met 22 procent toegenomen. Venlo profiteert het meest van de flinke stijging.

In 2015 is in Noord-Limburg 49 miljoen ton aan goederen geladen en gelost. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. De goederenoverslag in deze regio neemt al langer toe. Vooral de hoeveelheid overgeslagen goederen in zeecontainers in de binnenvaarthaven van Venlo, al jaren de logistieke hotspot van Nederland, is sterk toegenomen. Dit meldt het CBS ter gelegenheid van de opening van het Urban Data Center Venlo.

Goederenvervoer Noord Limburg vs landelijk

Het goederenvervoer van en naar Noord-Limburg is tussen 2010 en 2015 met 22 procent toegenomen. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde. Het totale goederenvervoer in Nederland via de weg, de binnenvaart en het spoor nam in diezelfde periode met 1 procent toe.

goederenvervoer noord limburg

Meer vervoer via binnenvaart

In de regio Noord-Limburg is relatief veel binnenvaart: er is een goede rivierverbinding (Maas) tussen het Rotterdams havengebied en Venlo. Daarnaast heeft Venlo een strategisch gunstige ligging, dicht bij het Duitse Roergebied. In 2015 ging bijna een kwart van het totaal vervoerd gewicht in deze regio via de binnenvaart. Alleen in regio’s met een zeehaven lag dit aandeel hoger.

Summit Logistieke Hotspots 2017: Digitalisering en circulaire economie veranderen de functie van logistiek vastgoed

Binnenvaart vs wegvervoer

Het vervoer via de binnenvaart steeg in de periode 2010-2015 met 41 procent sterker dan via de weg en het spoor (beiden 18 procent). Het aandeel van het vervoerd gewicht over de binnenvaart steeg van 17 procent in 2010 naar 20 procent in 2015. Het aandeel van het vervoer over de weg daalde, van 79 procent naar 76 procent. Het aandeel van het vervoer via spoor bleef nagenoeg gelijk.

containers

Vooral meer zeecontainers per binnenvaart

Het vervoer van goederen in zeecontainers van en naar Noord-Limburg nam in de periode 2010-2015 met 44 procent toe. Het totale zeecontainervervoer in Nederland groeide in dezelfde periode met 8 procent. In totaal nam het aantal geladen of geloste zeecontainers in Noord-Limburg toe van 308 duizend in 2010 naar 445 duizend in 2015.

Binnenhavens Wanssum en Venlo

Het aandeel binnenvaart in Noord-Limburg in het totaal vervoer van zeecontainers nam daardoor toe van 18 naar 30 procent tussen 2010 en 2015. In de binnenvaarthavens van Venlo en Wanssum werd er in 2015 elke vier minuten een zeecontainer geladen of gelost.

Grootste regio’s overslag zeecontainers

Noord-Limburg is qua overslag van aantal zeecontainers de vierde regio van Nederland en de eerste van de regio’s zonder zeehaven. Alleen in de regio’s Groot-Rijnmond (Rotterdam), Groot-Amsterdam en West Noord-Brabant (Moerdijk) worden er meer zeecontainers geladen en gelost dan in Noord-Limburg.

Van alle zeecontainers die in 2015 de Nederlandse grens vanuit Noord-Limburg passeerden, ging 61 procent naar Duitsland. Naar Italië werd 22 procent vervoerd en naar België 16 procent

Reageer op dit artikel