nieuws

Transportsector zag omzet dalen in 2016

Distributie 939

Transportsector zag omzet dalen in 2016

De transportsector heeft in 2016 een lagere omzet behaald dan het jaar ervoor. De omzet daalde met bijna 0,5 procent. Dat was sinds 2009 niet meer voorgekomen.

De transportsector heeft in 2016 een lagere omzet behaald dan het jaar ervoor. De omzet daalde met bijna 0,5 procent. Dat was sinds 2009 niet meer voorgekomen.

Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor Transport van het CBS. In 2016 valt vooral het derde kwartaal op, toen de omzet 1,4 procent lager was dan een jaar eerder. In de overige kwartalen van 2016 was de omzet ongeveer gelijk aan die van dezelfde kwartalen in 2015.

Vervoerders over water en door de lucht zetten in 2016 minder om, terwijl spoor- en wegtransporteurs een omzetstijging boekten.

transportcijfersKoeriers stijgen door e-commerceDe grootste stijgers van 2016 waren de verhuisbedrijven. Zij profiteerden van de florerende huizenmarkt en boekten een omzetstijging van bijna 11 procent. De koeriers volgden op de voet, met name dankzij een sterk laatste kwartaal. Over heel 2016 kwam de omzetstijging uit op ruim 6,5 procent. Koeriers profiteren met name van de oprukkende e-commerce.

Binnenvaart en zeevaart boeken minder omzet

De zee- en binnenvaart boekten vorig jaar in geen enkel kwartaal omzetgroei. Door onder andere overcapaciteit in de markt stonden de tarieven onder druk. De omzetdaling bij de binnenvaart bleef beperkt door een periode laag water in het vierde kwartaal. De overcapaciteit nam hierdoor tijdelijk af, wat een gunstig effect had op de vrachttarieven.

Binnenvaart

De binnenvaart zette 6 procent minder om, de zeevaart 7 procent minder. De omzet bij de haven- en bergingsbedrijven en de laad-, los- en overslagbedrijven nam met bijna 6 procent af. De binnenvaart zal dit jaar 2,5% groeien, berekende Panteia onlangs. Daarna zal de groei afvlakken.

Luchtvaart

Luchtvaartvervoerders zetten in het vierde kwartaal voor het derde kwartaal op rij minder om. Dat resulteerde in een omzetafname van ruim 2,5 procent over heel 2016. Het aantal vervoerde personen nam weliswaar toe, maar de omzet nam af doordat de tarieven daalden.

Verwachtingen

Voor het eerste kwartaal van 2017 verwacht per saldo 20 procent van de transportondernemers een toename van de tarieven, en 73 procent van de ondernemers voorziet gelijkblijvende verkoopprijzen. Die hoop staat in contrast met de voorspelling van de Transport Market Monitor van Transporeon en Capgemini Consulting. Zij verwachten dat de transportprijzen het eerste kwartaal verder dalen.

Ondanks de positieve verwachting over de prijzen verwachten de ondernemers per saldo wel een daling van de omzet. Ook denken ze de activiteiten met minder personeel uit te kunnen voeren.

Reageer op dit artikel