nieuws

Logistiek moet factor 6 efficiënter

Distributie 2372

Logistiek moet factor 6 efficiënter
Foto: Paul Ridderhof

Technologische oplossingen alleen zijn niet genoeg om CO2 te reduceren. Er is meer voor nodig. Logistieke bedrijven pakken de uitdaging op om in samenwerking met de Topsector Logistiek tot een factor 6 productiviteitsverbetering te komen voor minder CO2 uitstoot. 

Tijdens de Factor 6 conferentie bij Connekt in Delft op woensdag 16 november, maakten ruim 100 bedrijven uit de netwerken van Topsector Logistiek, Connekt en Lean & Green concrete plannen voor de urgente opgave van een factor 6 productiviteitsverbetering in de logistiek.

Connekt wil met dit nieuwe programma de aandacht vestigen op de opvolgen van het klimaatakkoord in Parijs. Voor logistieke bedrijven is de aanpassing aan klimaatverandering een grote opgave, die veel tijd en inzet zal kosten. “De transitie naar meer duurzame logistiek en minder energieverbruik is in transport moeilijk, toch zullen we naar een factor 6 moeten met zijn allen”, aldus Nico Anten, directeur van Connekt. “We hebben nog tijd, maar de tijd gaat wel snel.”

Factor 6, tevens de naam van de conferentie, geeft aan hoe urgent die opgave is: als de logistiek binnen de ambities voor CO2-uitstoot voor 2050 blijft, moet voor elke kilo vracht die wordt vervoerd een factor 6 efficiënter worden gewerkt. Zo’n opgave is niet te realiseren met alleen technologische innovatie. Succesvolle vooruitgang vraagt ook om sociale en economische vernieuwing. Het plenaire programma met interessante keynotes adresseerde deze kwesties: het belang van goede data, de uitdaging van samenwerking en de eigen initiatieven die bedrijven kunnen inzetten. Naderhand waren er nog een aantal verdiepende sessies.

Lean & Green Stars en 2e Stars

Voorafgaand aan de conferentie zijn de Lean & Green Stars door Anita van der Ende, directeur Klimaat van ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitgereikt aan EMMTEC Logistics, Kloosterboer, Peter Appel Transport en Pultrum Rijssen. Deze bedrijven bereikten 20% CO2-reductie in vijf jaar tijd.

L&G nov16

Lekkerland en Rensa mochten de 2e Lean & Green Star in ontvangst nemen voor meer samenwerking, innovatie en meetbaarheid. Country Manager Henk Jan Peterse van Lekkerland onderstreepte het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: “Duurzame logistiek is misschien een lastige opgave, maar lege vrachtwagens kunnen echt niet meer. Om dat op te lossen moet je samen zoeken naar oplossingen.” Jur Hofland, Coördinator duurzame logistiek van Rensa vult aan: “Duurzaamheid is geen wedstrijd, het moet uit jezelf komen.”

‘Futureproof Logistics’

Dat de Factor 6-deelnemers vaart willen maken met verduurzaming is duidelijk. Binnen de netwerken van Topsector Logistiek, Connekt en Lean & Green bundelen zij daarvoor hun krachten. De Topsector Logistiek stelt dit onderwerp dan ook weer centraal tijdens het congres ‘Futureproof Logistics’ van de Topsector Logistiek op 16 maart 2017.

 

Reageer op dit artikel