nieuws

‘Melkrondje’ werkt als orderpick alternatief

Distributie 1953

‘Melkrondje’ werkt als orderpick alternatief

Orderpicken kan sneller door in een vaste volgorde een rondje (milk run) te lopen langs de picklocaties. Aan de relatief onbekende methode in warehouses kleven wel beperkingen. Orders moeten snel achter elkaar binnen komen bijvoorbeeld.

Jelmer van der Gaast publiceerde recent een proefschrift over orderpicken in een online omgeving. Van der Gaast promoveert aan de Erasmus Universiteit in de vakgroep van prof. dr. René de Koster. De titel van zijn proefschrift is ‘Stochastische modellen voor orderverzamelsystemen’. Op basis daarvan kunnen (bijvoorbeeld) webshops de onzekerheden in hun proces beter onder de knie krijgen.

Toewijzen aan de juiste zone

In de studie zet de promovendus zonepicksystemen en het ‘melkrondje’ naast elkaar. Volgens Van der Gaast zijn deze concepten nog onvoldoende wetenschappelijk uitgewerkt. Toch zijn ze in de praktijk uiterst relevant en is het jammer dat verder optimalisatie achterwege blijft als gevolg van het gebrek aan theoretische onderbouwing. De modellen waar Van der Geest mee komt moeten het inzicht vergroten, de productiviteit verhogen en ontwerpers helpen om designfouten te voorkomen.
Vraagstukken rond zonepickmodellen gaan vaak over de grootte van een zone, hoeveel orderverzamelaars zijn nodig en welke goederen gaan naar welke zone. De analysemethode in dit onderzoek is in staat om te voorspellen hoe een specifieke indeling zal gaan presteren, ook als er sprake is van schommelende orderstromen. Van der Gaast baseert zijn bevindingen mede op basis van een praktijksituatie bij een groothandel in non-food producten voor de supermarktwereld.

Vaste rondjes langs picklocaties

Specifiek aandacht geeft Van der Gaast aan het ‘milk run’ concept.  Hierbij maakt iedere orderverzamelaar voortdurend rondes door het magazijn en neemt onderweg goederen mee, die hij aan het eind van elke ronde bij het verzamelpunt aflaadt. Zodra er een nieuwe klantorder binnenkomt, wordt die onmiddellijk doorgegeven aan de picker op de werkvloer. De eerstvolgende keer dat hij tijdens zijn ronde langs de opslaglocatie komt, neemt hij het artikel mee.
Volgens de onderzoeker heeft dit concept als voordeel dat orderverzamelaars minder tijd nodig hebben om een bestelling te verzamelen. Maar er zijn aan de andere kant wel meer investeringen nodig. Het omslagpunt is mede afhankelijk van de snelheid waarmee orders richting het pickproces worden gestuurd. En ook of het bedrijf in staat is om de producten op een efficiënte manier op te slaan.
Het proefschrift is gratis te downloaden.

Orderverzamelen: uitdagingen toen en nu

 

 

Reageer op dit artikel