nieuws

Benelux Europees koploper in modal shift

Distributie 1676

Benelux Europees koploper in modal shift

De Benelux-landen lopen in de EU ver voorop waar het gaat om de modal shift van wegtransport naar spoor en met name de binnenvaart. Die ‘shift’ is volgens ‘Brussel’ hard nodig om klimaatdoelstellingen te kunnen behalen.

Tussen 2010 en 2013 daalde het aandeel van wegvervoer in de Benelux met bijna een procentpunt tot 46,3 procent. In de EU als geheel ging het nog ruim een procent omhoog, naar 70,6 procent. De gewenste ‘modal shift’ blijft in de EU dus nog achterwege, meldt het Financieele Dagblad (FD) naar aanleiding van een vandaag in Brussel gepresenteerde Europese studie die voor het eerst de goederenstromen tussen de Benelux-landen onderling en met aangrenzende landen in kaart bracht.

Goederenstroom grotendeels binnen Benelux

Uit de studie komt ook naar voren dat het totale volume van de goederenstroom binnen, van en naar de Benelux tussen 2010 en 2013 nauwelijks is gestegen. Het gaat om 2,4 miljard ton (cijfers van 2013) die circuleren in de Benelux en waarvan ongeveer 45 procent bestemd is voor de eigen Benelux-markt. Ook de goederen die over de weg (76 procent) en via de binnenwateren (58 procent) worden vervoerd, blijven grotendeels binnen de Benelux.

Modal shift-ambities

De EU wil dat in 2030 minstens 30 procent van het vervoer over weg dat langer is dan 300 kilometer de modal shift maakt naar goederenspoor of per binnenvaart (zee)schip. In 2050 moet dit zijn opgelopen tot 50 procent, aldus het FD. Het grote verschil tussen de Benelux en de EU als geheel wordt mede verklaard door het grote aandeel van zee- en binnenvaart, wat weer sterk samenhangt met geografische ligging en aanwezige infrastructuur.

Stijging aandeel binnenvaart

Het aandeel binnenvaart in de Benelux is volgens de opstellers van het rapport gestegen van 16,3 procent naar 17,3 procent. Dat percentage vertegenwoordigt wel 78,4 procent van de totale binnenvaart in de EU.

Groei zeehavens in Benelux

De Benelux-zeehavens groeiden tussen 2009 en 2013 met ruim 14 procent, twee keer zo hard als het EU-gemiddelde. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de zeehavens in de lage landen zich herstellen van de dip van 2009, aldus het rapport. Hun marktaandeel in Europa kwam daarmee op 22,4 procent.

Volumes kustvaart onder druk

De zeevaart neemt nu ruim 32 procent van de totale goederenstroom in de Benelux voor haar rekening. De volumes in de kustvaart staan onder druk, meldt het FD. De daling van dit vervoer is vooral in Nederland (-4,7 procent) veel groter dan in de rest van de EU, waar het volume met 1,6 procent daalde.

Bescheiden aandeel spoorvervoer

Het aandeel van het spoorvervoer in de Benelux blijft, zo blijkt uit het rapport, met 4,1 procent bescheiden en dat van luchtvracht is met 0,1 procent nog kleiner. Met dit percentage bereikt de Benelux desalniettemin wel een Europees marktaandeel van 24,2 procent, iets onder de 24,8 procent van 2010.

Belangrijke logistieke positie Benelux

Het rapport constateert ook dat de Benelux op nog geen 2 procent van het Europese grondgebied een heel belangrijke logistieke positie inneemt. De economische waarde van de sector was in 2014 50 miljard euro. Dat betekent, zo berekent het FD, dat in de Benelux 1 op de 20 euro in deze sector wordt verdiend, tegen 1 op de 28 euro in de EU als geheel.

 

Reageer op dit artikel