nieuws

‘Grenscontroles kosten transporteurs 600 miljoen euro per jaar’

Distributie

‘Grenscontroles kosten transporteurs 600 miljoen euro per jaar’

Herinvoering van de grenscontroles in Europa kosten de Nederlandse transportsector 600 tot 700 miljoen euro per jaar. Deze schade treedt op als er een uur oponthoud is aan de grens, zet TLN-voorzitter Arthur van Dijk in De Telegraaf van vandaag.

In het artikel, waarin diverse belangenorganisaties waarschuwen voor de economische consequentie van de herinvoering van de grenscontroles, zegt Van Dijk dat de huidige situatie rondom de vluchtelingen in Europa ‘zeer bedreigend is’ voor de transportsector. “Het staat zo strak als een gespannen elastiek. De TLN-voorzitter vreest dat Nederlandse vrachtwagens bij herinvoering van grenscontroles onnodig lang moeten wachten. “We hebben laten uitrekenen wat het alleen al voor Nederlandse transporteurs zou kosten als vrachtwagens aan de grens één uur moesten wachten. Die kosten bedragen 600 tot 700 miljoen euro per jaar.”

Schengen staat onder druk

Vandaag komen de Europese ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken bijeen in Amsterdam. Zij bespreken de problemen aan de Europese buitengrenzen. De druk op Europa vanwege de toestroom van vluchtelingen neemt dermate toe dat steeds meer politici vrezen dat het vrije verkeer van Schengen niet meer overeind te houden is.

Financiële gevolgen niet in te schatten

Guntram Wolff, directeur van denktank Breugel, in het bewuste Telegraaf-artikel dat de financiële gevolgen voor de Europese transportsector vrijwel niet in te schatten zijn. “Meer dan 18 miljoen vrachtwagens komen elk jaar in Duitsland op de tolwegen. De introductie van de grenscontroles in Duitsland zou aanzienlijke invloed hebben op de import en export van goederen en op de productieprocessen. Nauwkeurige schattingen van de kosten zijn moeilijk te maken.”

Dreiging voor Europees herstel

Herinvoering van grenscontroles, lange wachttijden, rijen vrachtwagens voor de grens, het is geen prettig vooruitzicht voor het net herstellende Europa stelt Wolff duidelijk: “Dit is een bedreiging voor het Europese herstel. Dit komt boven op de bedreiging van de wereldeconomie als gevolg van de inzakkende Chinese groeimotor.”

Kosten grenscontroles beperkt

Een tegengeluid komt van Mathias Lücke, een Duitse hoogleraar die werkt voor het Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Hij denkt dat de kosten van herinvoering van grenscontroles ’beperkt’ zijn. Zolang de interne markt van de EU blijft bestaan, zal de handel amper worden aangetast, zo meent de Duitse econoom.

Mini-Schengen niet realistisch

Premier Rutte houdt als EU-voorzitter het voorstel van een Mini-Schengen achter de hand. Met Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk zou Nederland een eigen paspoortvrij gebied kunnen beginnen. Geen goed plan en weinig realistisch, stelt partijgenoot Van Dijk samen met de geraadpleegde experts in De Telegraaf: “Mini-Schengen is eigenlijk geen alternatief. Het is aardig voor die paar landen die daaraan meedoen. Maar het zou toch het faillissement van Europa zijn?”

Lees ook: Grenscontroles zorgen voor meer vertraging

Reageer op dit artikel