nieuws

ING: Nederlandse bedrijven denken teveel in traditionele routes

Distributie

ING: Nederlandse bedrijven denken teveel in traditionele routes

Als Nederland zijn sterke positie als exportland wil vasthouden en vergroten, moeten we ons meer gaan richten op de wereld. Focus op enkel Europa is niet voldoende.

De sterke Nederlandse rol van aanvoerland voor West-Europa is voor de toekomst niet langer een garantie voor succes. Bovendien leidt de huidige onbalans tussen aanvoer en afvoer tot inefficiënties in transport en hogere kosten, wat nadelig is voor de concurrentiepositie. Om het evenwicht te verbeteren zou Nederland zich moeten ontwikkelen van ‘Gateway to Europe naar ‘Gateway to the World’. Dit blijkt uit het rapport ‘Nederland Handelsland’ van ING Economisch Bureau

Nederlandse exportpositie verbreden

Nederlandse bedrijven denken nog teveel in traditionele patronen en routes, waardoor de handel te eenzijdig gericht is op West-Europa. België en Duitsland ontwikkelen zich op dit punt beter en dat is terug te zien in de zeehavens, aldus ING. Volgens de bank moet de Nederlandse exportpositie verbreed worden om het hoofd te kunnen bieden aan nieuw ontwikkelingen als: sterke groei buiten West-Europa, veranderingen in goederenstromen door de energietransitie, 3D-printing en nieuwe spoorverbindingen met China.

Belangrijke rol exporteurs

Versnelling in exportgroei naar landen buiten West-Europa moet volgens Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland komen van Nederlandse exporteurs. Maar dan zullen zij het opzetten van nieuwe netwerken tussen inkopers en verkopers tot prioriteit moeten maken. Logistiek gezien is er geen reden om achter te blijven bij de buurlanden.

Twee routes

Er zijn twee routes om meer afvoerland te worden, aldus de econoom.

  1. Door meer handel aan te trekken uit West-Europa kan Nederland meer ‘Europa naar de wereld brengen.
  2. Door meer Nederlandse producten naar de opkomende landen in de wereld te brengen.

Nieuwe netwerken en fysieke verbindingen

Om dat te realiseren moeten het aantrekkelijker worden voor (handels)bedrijven, die mondiaal gericht zijn, om zich te kunnen vestigen. Betere promotie van de Nederlandse havens als ‘gateway tot he world’ bij West Europese exporteurs.  Bedrijven moeten worden geholpen bij het leggen van contacten in nieuwe netwerken en bij het opzetten van fysieke verbindingen.

Ook de voordelen van de binnenvaart en spoornetwerk moet beter worden benut. Andere aanbevelingen zijn: Zorg voor een sterke maakindustrie als eigen exportproduct en leer van de agrarische sector. Dit is een voorloper op het gebied van export buiten West-Europa, met een aanmerkelijk beter gespreid exportpakket dan gemiddeld.

Buitenlandpromotie

Ook Buck Consultants onderstreept de visie dat er legio kansen zijn voor Nederland. Buck Consultants mag vanuit TKI Dinalog invulling geven aan de doelstelling binnen de actie Buitenlandpromotie voor meer export van logistieke diensten en kennis naar het buitenland.

Meer samenwerking

We zijn vaak nog te bescheiden aanwezig in het buitenland, werken onvoldoende samen (logistieke hotspots) bij handelsreizen of beurzen en presenteren ons afzonderlijk. Ook samenwerking en aansluiting met het logistieke onderwijs in bivoorbeeld Duitsland kan beter. Daarnaast moet er werk worden gemaakt van inspirerende cases zoals Coca Cola – Ortec en deze op de juiste manier voor het voetlicht worden gebracht, aldus het consultancybureau.

Reageer op dit artikel