nieuws

Geen overeenkomst Prorail en KNV over spoorgoederentarieven

Distributie

Geen overeenkomst Prorail en KNV over spoorgoederentarieven

Er is geen overeenkomst over de tarieven voor het goederenvervoer over het spoor in 2016. Het overleg tussen spoorgoederenvervoerders over een gebruiksvergoeding en ProRail is opgeschort, aldus werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vrijdag.

Volgens KNV moet er eerst duidelijkheid komen over de randvoorwaarden. Jaarlijks onderhandelen de verladers die gebruik maken van het goederenspoor met Prorail over de exacte tarieven op basis van de kaders die ieder jaar gesteld worden in de Netverklaring.

Prorail: geen onderhandelingsruimte

Dit jaar werden deze onderhandelingen doorkruist door een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in juli. Dit besluit verplichtte Prorail tot aanpassing van de Netverklaring, waardoor het belangrijkste tarief voor de goederenvervoerders netto tot zelfs 58 procent hoger wordt. Ook laat Prorail weten dat zij geen verdere onderhandelingsruimte heeft gekregen van de overheid.

Concurrentiekracht neemt af

Nederlandse verladers vinden dat de verhoging van de tarieven nadelige gevolgen heeft voor de concurrentiekracht van de sector, de industrie en de handel. Ook de Nederlandse havens zullen nadeel ondervinden omdat geen enkel ander land prijsverhogingen van meer dan 5 procent kent of zal doorvoeren, aldus de brancheorganisatie.

 België is goedkoper

De onvrede bij verladers en KNV komt onder meer voort uit een afgelopen week gepresenteerde benchmarkstudie waaruit duidelijk wordt dat het gebruik van het goederenspoor in Nederland duurder is dan in de buurlanden. Dit jaar betaalden vervoerders in Nederland bijna het dubbele aan ProRail voor het rijden van een trein in vergelijking met België en Frankrijk. Het verschil met de meest gebruikte routes in Duitsland is minder groot, maar voor een containertrein blijkt Nederland nog steeds 13 procent en vergeleken met de Betuweroute zelfs 26 procent duurder.

Tariefsverhoging is onbehoorlijk

De goederenvervoerders hadden juist bij Prorail om rust gevraagd en voorgesteld om de tarieven de komende vijf jaar met 2 tot 3 procent per jaar te verhogen zodat er voor vervoerders en verladers duidelijkheid en stabiliteit zou komen. Op zo’n korte termijn met een dergelijk grote tariefverhoging komen is onbehoorlijk, vinden de spoorgoederenvervoerders.

Voorlopige voorziening

KNV en andere partijen zijn inmiddels in beroep gegaan tegen het besluit van de ACM en hebben de rechter verzocht om een voorlopige voorziening gezien de nabije ingangsdatum van medio december 2015.

Reageer op dit artikel