nieuws

Kan de transportplanner straks eindelijk gaan plannen?!

Distributie

Kan de transportplanner straks eindelijk gaan plannen?!
Paneldiscussie tijdens het ITT-event in Houten

Transportplanners zijn in hun werk vooral heel druk met bellen, mailen en brandjes blussen en besteden slechts vijftien procent van hun tijd aan plannen. Dit kan anders, bleek tijdens het slotdebat op ITT, een evenement gericht op transport management software en boordcomputers. Of neemt de hoeveel ‘shit’ die ze moeten oplossen straks alleen maar toe?

De transportplanner speelt een cruciale spilfunctie in het zo efficiënt mogelijk organiseren van transportstromen. “Nederland telt 12.000 transportplanners. Gek eigenlijk dat voor zo’n belangrijke functie geen opleiding bestaat”, stelt Walther Ploos van Amstel, die vorige week dagvoorzitter was op het ITT in Houten. “Er is geen plannersacademie in Nederland.”

In het panel zitten afgevaardigden van transportbedrijven:  Berrie van Eldik van Cornelissen Transport, Lorenzo Bas van Bas Groep, Jonathan Kuiper van Ploeger Logistics en Hans de Puij Overmeer Transport. Alle vier zien ze met leden ogen aan dat hun planners in de praktijk zoveel tijd kwijt zijn aan randzaken: bellen met chauffeurs, mailen en bellen met klanten, het opzoeken van tarieven en tijden op websites, etc. “Een planner begint bij ons om zes uur ‘s morgen en om kwart over zes heeft hij soms als zes problemen op z’n bord liggen die hij eerst moet oplossen voordat hij aan het daadwerkelijke plannen kan beginnen.” Uit onderzoek blijkt dat planners gemiddeld slechts vijftien procent van hun tijd daadwerkelijk aan plannen besteden.

Plannen scheiden van communicatie

“Ik hoop dat de komende jaren steeds meer zaken eromheen geautomatiseerd kunnen worden zodat planners meer tijd aan plannen kunnen besteden”, stelt Hans de Puij, hoofd planning bij Overmeer Transport. Volgens Chris Bogaard van software- en boordcomputerleverancier Trimble, die ook in het panel zit, zal dat ook zeker gebeuren. “Steeds meer planningstaken kunnen straks door planningssoftware worden afgehandeld en planners kunnen zich concentreren op de uitzonderingen. Management by exception, heet dat dan.”

Door de sterke opkomst van boordcomputers die realtime in verbinding staan met de planningssystemen, zou het werk van de planner een stuk efficiënter kunnen worden. “Je moet een scheiding maken tussen enerzijds de planningstaken en anderzijds de communicatie met andere systemen”, reageert Dyon van Gaans, leverancier van planningssoftware (PTV), vanuit de zaal. “Bij dit laatste kun je door goede koppelingen veel tijd besparen. Allerlei gegevens die die veel planners nu nog handmatig verzamelen kan het systeem ook zelf ophalen. Dat bespaart zeeën van tijd.”

Dat is goed nieuws, erkennen de praktijkmensen in het panel. “Ik hoop dat onze planners zich in de toekomst meer kunnen gaan bezig houden met procesbeheersing”, stelt Jonathan Kuiper van Ploeger Logistics. “En dat ze meer een coachende rol richting chauffeurs krijgen, want dat is hard nodig”, reageert Lorenzo Bas van Bas Groep.

Performance van de planner meten

Door het verbeteren van de rijstijl (remmen, gasgeven) van chauffeurs kunnen transportbedrijven veel brandstof en dus geld besparen. Boordcomputersystemen zoals Trimble, de initiatiefnemer van het ITT-event, levert spelen hierin een belangrijke rol. Een nieuw product dat Trimble op het evenement lanceerde is ‘truck performance management’, een tool die naast rijgedrag en brandstofverbruik ook fysieke aspecten van de truck monitort.

“Moet er ook niet een tool komen waarmee de performance van de planner wordt gemeten?”, poneert Ploos van Amstel als stelling. “Ik zie een dashboard voor me waarop de planner aan het einde van de dag kan zien wat zijn toevoegde waarde die dag is geweest, hoe hij het heeft gedaan ten opzichte van collega’s en wat hij  de volgende keer beter kan doen.” De panelleden moeten hier even over nadenken. Ze zien weliswaar de waarde van zo’n dashboard, maar wijzen op de extreme omstandigheden waarin planners soms moeten werken. “Je bent als planner bovendien sterk afhankelijk van externe factoren, zoals de datakwaliteit van opdrachtgevers, het weer of het verkeer. Het is achteraf op basis van de cijfers onmogelijk te zeggen of iets het resultaat is van wat de planner heeft gedaan of dat het door andere factoren wordt veroorzaakt.”.

Chauffeur over de rooie

Een negatief bijeffect van een performance dashboard voor planners zou ook kunnen zijn dat planners meer druk op chauffeurs gaan zetten, reageert Van Gaans van PTV: “Stel dat iemand een goede score haalt maar daarbij alle chauffeurs over de rooie jaagt, is dat dan een goede planner? Ik denk het niet.” Ploos van Amstel: “Oké , maar tevredenheid van de chauffeur over een planner kan ook onderdeel uitmaken van zijn performance. ”

Het ondersteunen van een planner met planningstools leidt ertoe dat planners per dag meer transportbewegingen kunnen plannen. Het gemiddeld aantal vrachtauto’s per planner neemt dan verder toe. Betekent management by exception dan niet dat planners straks procentueel juist nog veel meer tijd kwijt zijn aan het ‘oplossen van shit’?  Ploos van Amstel: “Ja, dat zou kunnen maar dat wordt dan eerder veroorzaakt door de verkeerde randvoowaarden dan door de software. De meeste shit wordt veroorzaakt doordat op tactisch planningsniveau geen of de verkeerde keuzes worden gemaakt. Hiermee worden operationeel planners onnodig in problemen gebracht.”

ITT is een jaarlijkse evenement over transport management- en planningssoftware waar diverse aanbieders zich presenteren. Initiatiefnemer is Trimble, leverancier van de Carcube-boordcomputers en andere aanverwante IT-oplossingen. Dit jaar hadden zich hiervoor 170 mensen aangemeld, vijftig meer dan vorig jaar.

Reageer op dit artikel