nieuws

Rust is terug op truck- en trailermarkt

Distributie

Rust is terug op truck- en trailermarkt

Na de schok die de invoering van Euro 6 veroorzaakte op de truckmarkt is de rust weer teruggekeerd. Er ligt weer enige groei in het verschiet. Ook de trailermarkt heeft een positief keerpunt bereikt. In 2015 zal naar naar verwachting de Nederlandse afzet met 5 procent groeien.

Dit blijkt uit de nieuwe Assetvisie trucks & trailers van ING Economisch Bureau en ING Lease die vandaag wordt gepresenteerd. Ondanks dat het economisch herstel aan kracht wint, blijven transporteurs selectief en is er volgens de bank van een inhaalgolf geen sprake. Er wordt steeds meer geperst uit ‘de kilometer’ en dit maakt ICT tot onmisbaar onderdeel van het investeringsplaatje. “De huidige markt voor trucks- en trailers blijft uitdagend voor dealerbedrijven”, aldus Michiel Bremmers, Assetspecialist trucks en trailers ING Lease. “Door de kleinere vloot en geringere onderhoudsbehoefte van nieuw materieel breiden truckdealers hun activiteiten uit met bijvoorbeeld traileronderhoud. Er liggen nog kansen om transporteurs verder te ontzorgen door meer als partner in wagenparkbeheer te gaan optreden”.

Geen vervangingsgolf

In 2015 zal de Nederlandse afzet naar verwachting een groei van 5% laten zien tot 10.500 eenheden, die in 2016 vervolgens weer wat afvlakt. Ondanks uitstel in de afgelopen jaren is een golf van vervangingsinvesteringen niet meer te verwachten. Wel geeft de uitfasering van voertuigen uit de piekjaren 2006-2008 een sterke basis aan de markt. Inmiddels is de grootste golf van ‘uitvlagging’ van voertuigen vanuit Nederland achter de rug. Mede door het opvoeren van de inzetbaarheid zal de truckvloot komende jaren toch nog licht teruglopen.

Europese markt blijft stabiel

Ondanks dat de sterke concurrentie uit Oost-Europa juist in Nederland sterk wordt gevoeld, is de afzet van trucks ook in andere West-Europese landen de afgelopen jaren op een lager niveau terecht gekomen. In Duitsland en Engeland is hierbij de afzet het meest op peil gebleven, terwijl de afzet in België (naast de Zuid-Europese landen) het meest achterop is geraakt. Voor 2015 is de verwachting dat de Europese markt een stabiele of licht groeiende afzet zal laten zien.

Trailermarkt profiteert van jarenlang uitstel

Later dan de truckmarkt heeft de trailermarkt na vijf jaar van uitstel en lage afzet een keerpunt bereikt. In 2014 kwam er weer ruimte voor investeringen en steeg de afzet van trailers met ruim 20%. Door gestage veroudering en herstart van investeringsprogramma’s door verhuurders en grote fleetowners is de verwachting dat 2015 ook een behoorlijk goed trailerjaar zal worden waarbij de afzet met 10.750 eenheden (nagenoeg) op peil blijft.

Reageer op dit artikel