nieuws

Haven Rotterdam en Venlo-Venray werken nauwer samen

Distributie

Haven Rotterdam en Venlo-Venray werken nauwer samen

Logistieke hotspot Venlo-Venray heeft afgelopen donderdag met de haven van Rotterdam een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten. Onder toeziend oog van minister Schultz van Haegen werd in de Maaspoort in Venlo een intentieovereenkomst gesloten tussen het havenbedrijf Rotterdam en SMART Logistics Centre Venlo.

Venlo-Venray is  volgens eigen zeggen de eerste logistieke hotspot in het Europese achterland dat met Rotterdam officieel een strategische samenwerking aangaat.

Verbinding achterland verbeteren

Doel van de strategische samenwerking is de kwaliteit van de logistieke corridor tussen Rotterdam en het Europese achterland via Noord-Limburg verder te verbeteren, zodat verladers en logistiek dienstverleners nog meer gebruik maken van de multimodale faciliteiten en diensten in deze corridor.

Voortborduren op jarenlange samenwerking

De intentieverklaring die afgelopen donderdag werd gesloten, bouwt volgens de ondertekenaars voort op de jarenlange samenwerking tussen Rotterdam en Noord-Limburg. René Richters, ambassadeur van de logistieke hotspot Venlo-Venray, tekende namens SMART LCV en René van der Plas zette zijn handtekening onder de intentieverklaring namens het Havenbedrijf Rotterdam.

Haven een punt in logistiek netwerk

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst stelde René van der Plas dat een haven zo goed is als zijn achterlandverbindingen: “De haven is maar één punt in een heel logistiek netwerk”, aldus Van der Plas.

MIRT-onderzoek instellen

Limburgs gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) liet met het zetten van de handtekening blijken dat ook de provincie Limburg dit initiatief ondersteunt. De ondertekening vond plaats in bijzijn van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur, die donderdag op werkbezoek was in Venlo. De bewindsvrouw liet zich uitvoerig informeren over de ambities van SMART LCV, een samenwerkingsverband tussen het logistieke bedrijfsleven in Noord-Limburg met de regionale overheid en kennisinstellingen. Doel is het versterken van de positie van de logistieke hotspot Venlo-Venray in Europa. Schultz van Haegen zegde toe dat met de regio’s een MIRT-onderzoek gaat verrichten naar Corridor-Zuid.

Gezamenlijke uitvoeringsagenda

Praktisch betekent de intentieverklaring dat Havenbedrijf Rotterdam en SMART LCV een gezamenlijke uitvoeringsagenda opstellen, met diverse acties, zoals de ontwikkeling van Noord-Limburg als reefer hub en de verbetering van de koppeling tussen maritieme en continentale goederenstromen. Daarnaast wordt gedacht aan gezamenlijke inzet voor voldoende spoorcapaciteit voor de regio Noord-Limburg tijdens de bouw van het derde spoor van de Betuweroute, de ontwikkeling van de regio Noord-Limburg als draaipunt voor koelcontainers met geconditioneerde lading en de verbetering van de koppeling van maritieme en continentale goederenstromen. Ook zal Havenbedrijf Rotterdam actief gaan deelnemen aan SMART LCV.

300.000 containers

Tussen Rotterdam en de regio Venlo-Venray worden, zo meldt het havenbedrijf van Rotterdam, jaarlijks ongeveer 300.000 containers (TEU, eenheden van 20 voet) vervoerd.  Deze containers gaan via wekelijks 35 trein- en binnenvaartdiensten van en naar de bargeterminal TCT (Trimodal Container Terminal) Venlo en binnenvaarterminal BCTN Wanssum.

Paneldiscussie over synchromodaliteit

Voorafgaand aan de ondertekening vond een paneldiscussie plaats over samen werken aan bereikbaarheid, met inleidingen over synchromodaliteit, over de mogelijkheid om vrachtverkeer efficiënter te maken door data te delen en over de intermodale infrastructuur van Venlo. Aan de paneldiscussie namen ook studenten deel van Fontys Hogeschool en Maastricht University.

Reageer op dit artikel