nieuws

EP akkoord met nieuwe maten en gewichten voor trucks

Distributie

EP akkoord met nieuwe maten en gewichten voor trucks

Truckfabrikanten mogen de maten en gewichten van vrachtwagens vergroten met maximaal vijftig centimeter als dat de verkeersveiligheid en milieuprestaties verbetert. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een doorvoering van een wijziging in de richtlijn voor maten en gewichten.

Deze wijziging, die het EP gisteren heeft aangenomen, in de zogenoemde vervoersrichtlijn uit 1996 geeft (truck)fabrikanten meer ruimte om de verkeersveiligheid en brandstofefficiëntie te vergroten. Zo zouden rondere vrachtwagencabines het gezichtsveld van de chauffeur vergroten. Daarnaast kunnen aerodynamische kleppen aan de achterzijde van de vrachtwagen helpen met het terugdringen van het brandstofverbruik en de uitstoot van uitlaatgassen.

Vervoer van zwaardere containers en wissellaadbakken

De extra lengte van vijftien centimeter die nu toegestaan wordt voor intermodale transporten van 45-voets containers moet het goederentransport vergemakkelijken, is de verwachting van het Europese Parlement. Ook op het gebied van gewichtvoeringen wordt het een en ander veranderd in de vervoersrichtlijn. Voorheen gold al een maximum gewicht van 44 ton (over een maximale afstand van 150 kilometer). In de nieuwe opzet is deze bepaling echter niet meer exclusief voorbehouden aan het vervoer van 40-voets containers. Het geldt dus nu ook voor containers en wissellaadbakken met andere afmetingen. Ingeval van het vervoer van een 45-voets container of wissellaadbak mag de totale combinatielengte voortaan ook de eerder genoemde vijftien centimeter langer zijn.

Afmetingen ‘gewone trucks’ blijven gelijk

Voor het rijden met 44 ton is wel een drie-assige trekker vereist. Om transporteurs met twee-assige trekkers iets tegemoet te komen, is voor deze voertuigen het maximum gewicht verhoogd naar 42 ton. Pogingen om de 44 ton voor alle transporten in het grensoverschrijdend verkeer toegestaan te krijgen hebben het niet gehaald, meldt TLN vandaag. Ook ten aanzien van de afmetingen voor ‘gewone’ vrachtauto’s blijft alles gelijk, aldus de transportorganisatie.

Raad van Transportministers moet goedkeuring geven

Om te kunnen reageren op veranderingen in de markt, evalueert de Europese Commissie de richtlijnen drie jaar na de omzetting ervan in nationale wetgeving. Het wachten is nu nog op de officiële goedkeuring van de Raad van Transportministers waarna de nieuwe richtlijn kan worden gepubliceerd.

Onenigheid over ecocombi’s

Over de wijziging van deze vervoersrichtlijn (96/53/EG, red.) is in de afgelopen jaren veel te doen geweest, meldt TLN. Grootste discussiepunt betrof het grensoverschrijdend vervoer van ecocombi’s, ook wel lzv’s genoemd. Een voorstel om dat duidelijk in de richtlijn te regelen, heeft het vorig jaar niet gehaald omdat de Raad en het EP het niet eens konden worden. Het betekent dat er op dit vlak niets is gewijzigd. De inzet van ecocombi’s voor nationaal vervoer blijft derhalve gewoon bestaan en grensoverschrijdend vervoer tussen twee landen blijft mogelijk als beide landen daar mee instemmen.

Studie inzet ecomcombi’s

EVO, dat net als TLN teleurgesteld is dat de lzv geen onderdeel is van de veranderingen in de Europese regelgeving over de maten en gewichten, zegt vandaag dat het debat hierover pas weer kan beginnen nadat de Europese Commissie een studie heeft uitgevoerd over de gevolgen van de inzet van deze lange truckcombinatie. “De Europese Commissie staat niet te popelen dit op korte termijn te doen en is er pas toe bereid wanneer er nieuwe ervaringen met de ecocombi zijn opgedaan”, aldus EVO.

Reageer op dit artikel