nieuws

ECT neemt maatregelen tegen congestie haven Rotterdam

Distributie

ECT neemt maatregelen tegen congestie haven Rotterdam

Containerterminal bedrijf ECT zegt diverse maatregelen te gaan treffen tegen de hardnekkige congestie in de Rotterdamse haven. De nieuwe terminals van Maasvlakte 2 zijn nog niet operationeel en daarom is de Rotterdamse haven vooralsnog aangewezen op de huidige capaciteit, terwijl er wel een duidelijke toename is in het ladingaanbod.

ECT, zo meldt verladersorganisatie EVO, is in overleg met klanten en stakeholders aan het kijken hoe wachttijden tot een minimum kunnen worden beperkt.

Terugdringen opslag lege containers

Enkele maatregelen die door het containerterminalbedrijf zijn aangekondigd, zijn het vergroten van de flexibiliteit van ligplaatsen aan de kades, het terugdringen van opslag van lege containers in de stacks en het optimaliseren van zogenoemde call sizes voor binnenvaart en feeders.

Betere informatiedeling

Voor verladers zijn vooral de volgende maatregelen van belang: strikte toepassing van cargo closing en opening time en het verbeteren van informatiedeling zoals vervolgmodaliteit om de containers efficiënter in het stack te plaatsen.

Doorstroming garanderen

ECT en EVO zeggen beide met elkaar in gesprek te blijven om ervoor te zorgen dat de ladingstromen in de Rotterdamse haven niet stokken. Ook gaan beide organisaties in gezamenlijkheid bekijken welke maatregelen kunnen worden genomen om de doorstroming te garanderen.

Ook Hamburg en Antwerpen kampen met congestie

De huidige piekdrukte beperkt zich overigens niet alleen tot de haven van Rotterdam, maar geldt ook voor de havens van Antwerpen en Hamburg, meldt het Havenbedrijf van Rotterdam op zijn website. Zo kampte Antwerp Gateway vorige week met zware vertragingen. Dat bedrijf probeert nu samen met Belgische wegvervoerders en Antwerpse belangenorganisaties oplossingen uit te werken.

Reageer op dit artikel